Utbildning och forskning | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Utbildning och forskning

Att lära för livet

Det svenska utbildningssystemet har nedmonterats under decennier. Internationella undersökningar visar att Sverige halkar efter vad gäller resultat i kärnämnena. Inom grund- och gymnasieskolan saknas ett tydligt kunskapsfokus, möjlighet för elever att utvecklas i sin egen takt, verktyg att åtgärda ordningsproblem, karriärvägar för lärare och tillräcklig skolhälsovård och studievägledning. Dessutom behövs personal som avlastar lärarnas administrativa arbete.

Sverigedemokraternas utbildningspolitik bygger delvis på en återgång till det som tidigare fungerat väl, och dels på inspiration från de länder som lyckas bäst idag. Särskilt intressant är det bevisat mycket framgångsrika utbildningsväsendet i Singapore.

Inom högre utbildning finns alldeles för många platser i utbildningar som arbetsmarknaden inte efterfrågar, samtidigt som Sverige lider brist på arbetskraft inom andra yrken. Länge har fokus också legat på kvantitet i stället för kvalitet. Fler och fler har blivit antagna till högre utbildning utan hänsyn till lämplighet eller möjlighet att klara utbildningar som kräver lite mer. Anslagen har inte heller ökat i takt med utbildningsplatserna varför kvaliteten blivit lidande. Sverigedemokraterna vill strama upp högskolan och anpassa den till samhällets behov, fler behöver till exempel gå yrkeshögskola och andra yrkesutbildningar. Vi vill också stärka incitamenten för att välja utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar och faktiskt slutföra dessa.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Ge skolan ett statligt huvudmannaskap
– Ge lärarna befogenhet att åtgärda ordningsproblem genom jourklasser för elever som behöver speciell tillsyn och pliktskola för elever som begår allvarliga övergrepp i skolmiljö
– Skapa attraktiva karriärvägar med lönelyft för lärare
– Skapa ekonomiska incitament för att välja utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden och skapa balans på arbetsmarknaden genom att få fler att välja yrkesutbildningar