Ungdomspolitik | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Ungdomspolitik

Ett bra liv börjar med en bra uppväxt

Sveriges unga har tveklöst åsidosatts av denna och tidigare regeringar. Verkningslösa åtgärder som traineejobb och utbildningskontrakt har varvats med förslag om sänkta löner för unga, samtidigt som utbildningsväsendet har skiftat fokus från kunskapsförmedling till indoktrinering och utbildning inom ovetenskapliga ämnen som arbetsmarknaden inte efterfrågar.

Denna utveckling har inte bara varit skadlig för ungas möjligheter att söka kunskap eller få ett arbete – den har också påverkat framtidstron. Hoppet om en bättre framtid, om ett Sverige som är värt att förvalta för nästkommande generationer, minskar medan den psykiska ohälsan bland unga ökar. Dagens unga har vuxit upp i det samhälle vi ser nu men de förtjänar bättre.

Sverigedemokraterna vill återskapa ett sammanhållet samhälle. Ett samhälle som kan erbjuda de rätta förutsättningarna för att unga ska få den start på livet som de förtjänar.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Stärka den psykiska hälsan genom fler vårdplatser samt skydda titeln kurator och säkerställa minst en kurators närvaro på samtliga skolenheter för att aktivt motarbeta psykisk ohälsa i ett tidigt stadie
– Införa ämnesbetyg i skolan för att minska stressen för eleverna och stärka kunskapsperspektivet
– Förenkla byggprocessen för studentbostäder och införa gynnsamma skattereformer så att fler företag lockas till att investera och bygga studentbostäder
– Stärka datorspelsindustrin och nyttja den som ett steg i att främja svensk kultur