Sammanhållning | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Sammanhållning

För ett Sverige som håller samman

Sverige är idag ett kluvet land, kluvet mellan invandrare och svenskar, stad och land, äldre och yngre. Flera regeringar har under lång tid tillåtit samhällskittet att krackelera, Sverige behöver mer än någonsin en politik för att bygga vår gemensamma identitet, för social tillit och för sammanhållning.

Vi är övertygade om att de som är med och bygger upp, också är mer benägna att vårda. Sammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det svenska samhället. En svensk medborgare ska vara lika väl införstådd med sina plikter och skyldigheter, som sina rättigheter. Således bör utländska medborgare som önskar bli svenska tydligt visa att de är redo och villiga att ta del i det kollektiva ansvaret för Sverige.

Sverigedemokraterna drivs av kärlek och framtidstro för vårt land. I vårt Sverige står välfärdsstaten stark och det offentliga ställer upp när liv, hälsa och trygghet hotas. I vårt Sverige gör man sin plikt och kräver sin rätt. Skattemedel hanteras ansvarsfullt och med transparens, den svenska kulturen syns och är en livskraftig, naturlig del av samhället. På så sätt stärks och bevaras den sociala tilliten och vår gemensamma identitet.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Stärka den kulturella sammanhållningen genom lokala kulturlotsar med uppgift att samla in, marknadsföra och integrera det lokala kulturarvet i välfärdens verksamheter och etablera Sverigecenter i landets mest utsatta områden
– Förtydliga det medmänskliga ansvaret mellan invånare i samhället genom införandet av en civilkuragelag
– Införa en medborgarplikt där samtliga medborgare utöver värn- eller civilplikt också förväntas delta i samhällsnyttiga uppgifter, till exempel inom ramen för grundskoleutbildningen
– Öka medborgarskapets betydelse genom att stärka kopplingen till rättigheter, såsom tillgång till de generella välfärdssystemen
Förenkla möten över generationer både inom arbetslivet och privatlivet
– Säkerställa att invandrade barn och ungdomar inte kastas in i det svenska skolsystemet innan de är redo genom att införa särskilda förberedelseskolor
– Satsa på lärlingsanställningar som ny anställningsform för att skapa fler vägar till utbildning och arbete för de som saknar gymnasieexamen
– Utvidga den samhällsorientering som erbjuds invandrare samt göra den obligatorisk för alla som får uppehållstillstånd