Migrationspolitik | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Migrationspolitik

En modern asylrätt

Sveriges migrationspolitik har under decennier hanterats på ett ansvarslöst och ignorant sätt, med allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Ett mycket högt asyl- och anhörigmottagande har splittrat samhället, odlat utanförskap och urholkat välfärden. Samtidigt har säkerheten äventyrats eftersom krav och kontroller varit mycket svaga, både vad gäller vistelse i landet eller beviljande av medborgarskap. Idag vistas tiotusentals personer illegalt inom landets gränser och Sverige är internationellt känt för oroligheter och medborgare som är aktiva inom terrornätverk.

Även om vissa åtstramningar gjorts är de långt ifrån tillräckliga. Dessutom är de ofta fyllda av luckor, hastigt framtagna utan helhetsperspektiv och utan ordentliga konsekvensanalyser. Sverige behöver bygga en migrationspolitik från grunden, med fasta regelverk och respekt för landets gränser, medborgare och lagbok. Sverige behöver helt enkelt Sverigedemokraternas politik. Det är en politik som i första hand tar ansvar för det egna samhället. Samtidigt är det en politik som ser till den globala situationen och eftersträvar balanserade regelverk där utbyten och resor möjliggörs samtidigt som flykt minimeras och internationell kriminalitet bekämpas.

Vi ser också ett särskilt behov av att kraftfullt bemöta det så kallade skuggsamhället, inom vilket ett mycket stort antal personer lever i Sverige utan uppehållstillstånd. Sverigedemokraterna ser ett stort behov av förstärkt lagstiftning för att dels göra det betydligt svårare att arbeta och bo i Sverige utan tillstånd, dels bemöta de som utnyttjar personer utan uppehållstillstånd som svart arbetskraft eller tjänar på att upplåta bostad till dessa.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Förändra asyllagstiftningen så att Sverige endast ska ta emot asylsökande från våra grannländer och stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert
– Förändra regelverket för arbetskraftsinvandring så att den svenska arbetsmarknadens behov blir styrande samt arbetsgivares möjligheter att utnyttja utländsk arbetskraft för att kringgå svenska arbetsvillkor omöjliggörs
– Skärpa försörjningskraven vid anhöriginvandring samt kontroller av släktskap för att omöjliggöra utnyttjande av systemet samt ytterligare överbelastning av välfärdssystemet
– Skärpa kraven för att bli svensk medborgare, inklusive språk- och samhällskunskapstest, samt möjliggöra återkallelser av medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder
– Bidra till återvandring genom ett tydligt uppdrag till migrationsverket om att prioritera frågan samt satsningar på såväl ekonomiskt stöd som till exempel anpassade utbildningar och kontaktförmedling för den enskilde
– Bekämpa skuggsamhället genom att ge polisen verktyg och resurser att eftersöka personer som vistas i landet illegalt, öka antalet förvarsplatser och möjliggöra för längre vistelse i förvar om utvisning inte kan verkställas omedelbart
– Eftersträva avtal med andra länder för att kunna utvisa fler personer, antingen till deras hemländer eller till länder som kan erbjuda plats och grundläggande skydd mer effektivt än Sverige
– Koppla uppehållstillstånd till tydliga grunder och återkalla uppehållstillstånd om grunden inte längre kvarstår