Kultur | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Kultur

En erkänd svensk kultur – med bildning i fokus

Sverigedemokraterna vill värna, vårda och visa svensk kultur. För oss är det såväl de sköna konsterna, som de sociala koderna. Vårt land behöver samlas kring gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, högtider, traditioner, seder och bruk för att hålla ihop. Särskilt viktigt är det i ett samhälle med en solidariskt finansierad välfärdsmodell, eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin tur baseras på en gemensam identitet och en stark känsla av gemenskap. Vår vision är att den svenska kulturen ska erkännas och blomstra istället för att kvävas av vänsterliberala våta filtar eller bildningsförakt.

Sverigedemokraterna ser yttrandefriheten som en hörnsten i den svenska kulturpolitiken.  Grundlagsändringar som påverkar denna bör hanteras varsamt och med en försäkran från folkets företrädare att svenska folket är väl införstått med de förändringar som föreslås. Folkomröstningar ger hela folket möjlighet att uttrycka sin mening och därför bredast möjliga politiska förankring. Det är därför Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att långtgående förslag på grundlagsändringar, som exempelvis proposition 2017/18:49 – Ändrade mediegrundlagar, inte ska kunna antas utan en folkomröstning.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Säkra det svenska kulturarvet genom generella anslagshöjningar för vård och utveckling av vårt kulturella arv, införa kulturarvs-ROT och stärka den statliga kulturarvsfonden
– Stärka svenskt friluftsliv, barn- och ungdomsidrotten, idrott och friskvård för äldre och verka för ett nationellt para-sportotek
– Införa en svensk kulturkanon i skolundervisningen och verka för en nordisk kulturkanon i de nordiska skolorna
– Dra in allt skattefinansierat stöd till antidemokratiska, våldsbejakande och segregerande trossamfund och föreningar