Kriminalpolitik | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Kriminalpolitik

Trygghet, brott och straff i en ny tid

Vårt land mår inte bra. Kvinnor, barn och äldre tvekar att gå ut ensamma kvällstid samtidigt som brutala inbördeskrig utkämpas mellan rivaliserande förortsgäng. Poliser och deras familjer beskjuts i hemmen och får sina bilar sprängda i attentat medan stödet uppifrån lyser med sin utevaro.

Nuvarande och tidigare regeringar har allvarligt skadat förtroendet för rättsväsendet. Poliser säger upp sig till följd av dåliga arbetsvillkor och en växande hotbild. Brandkår och ambulanser kan inte rycka ut i invandrardominerade områden utan beväpnad eskort. De som bor och verkar i våra förorter får sina butiker rånade, sönderslagna eller övertagna av kriminella.

De få gärningsmän som faktisk fälls för grova brott slipper undan med milda straff, medan deras offer varken får stöd eller upprättelse. Till följd av den okontrollerade invandringen går terrorister med krigserfarenhet fritt på gator och torg och utnyttjar vårt välfärds- och asylsystem. Judar flyr svenska städer medan antisemitismen växer sig starkare. Samhällskontraktet är på väg att brytas från det offentliga Sveriges sida.

Sverigedemokraterna verkar för ett Sverige där människor ska kunna känna sig trygga – oavsett tid på dygnet, oavsett plats. Ett land präglat av lojalitet, solidaritet och tillit gentemot varandra där det allmänna rummet inte är ett privilegium för de som, genom att sprida rädsla, håller andra inomhus. Ett samhälle där brottsoffer får stöd och upprättelse medan gärningsmännen får ett straff i rimlig proportion till brottets allvarlighet. Ett modernt folkhem där vi bemöter de som upprätthåller ordningen med hänsyn och respekt –  istället för med hat och våld.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Införa breda straffskärpningar och särskilt höja minimistraffen för upprepade och grova brott, gränsöverskridande brottslighet, särskilt smuggling av vapen och införa riktiga livstidsstraff för de särskilt farliga brottslingarna
– Att staten ska garantera brottsoffrets skadestånd och sedan kräva in beloppet från gärningsmannen
– Införa obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar och möjlighet att återkalla medborgarskapet vid terrorbrott
– Öppna för möjligheten att hyra fängelseplatser i andra europeiska länder för livstidsdömda och utländska medborgare
– Göra det attraktivt att bli polis genom kraftigt höjda anslag till polisen, höjda löner och fler karriärvägar genom att högre befattningar inom polisen ska kräva polisutbildning och erfarenhet av polisyrket
– Göra det säkert att vara polis genom utökad nödvärnsrätt, skärpa straffet för hot mot tjänsteman och att olaga hot mot polis alltid ska bedömas som grovt brott, underlätta användningen av polisära övervakningskameror och utreda möjlighet till utökad polisarrest för att tillfälligt frihetsberöva personer som stör ordningen och uppträder aggressivt mot polis
– Ge polisen ökade befogenheter och göra det lättare att bära tjänstevapen utanför tjänsten
– Göra polisen starkare genom att kraftigt utöka antalet poliser och återuppliva beredskapspolisen