Funktionsrätt | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Funktionsrätt

För allas rätt till deltagande och mening

Sverigedemokraterna vill aktivt arbeta för alla människors funktionsrätt i det svenska samhället. Vi vill verka för att personer med funktionsvariation- eller nedsättning får det stöd de behöver och ges möjligheter till goda levnadsvillkor. Staten, landstingen och kommunerna har ett gemensamt ansvar att erbjuda metoder som gör funktionsvariationer- eller nedsättningar överkomliga oavsett bostadsort. För att dessa personer ska kunna ta del av samhällets tjänster krävs utöver valfrihet också ökad tillgänglighet till lokaler, byggnader, utemiljö och information. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligfinansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Modernisera lagen för att säkerställa alla behövandes rätt till personlig assistent och underlätta för brukare att själva välja assistent
– Öka jämlikheten genom nationella riktlinjer om ersättning, funktionshjälpmedel och anhörigstöd
– Stärka funktionsnedsatta eller funktionsvarierades ställning på arbetsmarknaden genom att ge Samhall större anslag och bättre effektivitet i inflödet av personer, införa Flex-jobb för personer med permanent nedsatt arbetsförmåga och ett stimulansbidrag för att hjälpa små företag att anpassa arbetsplatsen till personer med funktionsnedsättning
– Skärpa kontroller och regelverk mot bedrägerier och att läkarlegitimationer oftare återkallas vid bedrägerier eller andra brott