Familjepolitik | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Familjepolitik

Politik för starka, självständiga familjer och trygga barn

Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap. Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för ett harmoniskt samhälle. Sverigedemokraterna ser kärnfamiljen som den samlevnadsform med bäst förutsättningar att ge barn en stabil och trygg uppväxt. Livet i kärnfamilj passar dock inte alla, vi strävar därför efter att erbjuda fullgod samhällsservice till alla typer av familjer som inkluderar barn. Vi vill stötta familjer utan att inskränka deras handlingsfrihet, men också skapa starka skyddsnät som stödjer barn i de fall föräldrarna sviker sitt ansvar eller familjen faller sönder. Den centrala utgångspunkten för Sverigedemokraternas familjepolitik är att barnens bästa alltid sätts i första rummet.

Vi vill skapa en barndomsgaranti, inom vilken samhället ställer upp en nollvision mot diskriminering, mobbning och trakasserier, skyddar barn från fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp och vanvård eller utnyttjande och så långt det är möjligt garanterar en trygg uppväxt med båda föräldrarna.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Lagstifta om ett undantagslöst förbud mot barnäktenskap och månggifte
– Förbättra barnfamiljers ekonomi genom stärkt föräldrapenning och bostadsbidrag, ett nytt engångsbidrag för förstföderskor och ett stärkt underhållsstöd som indexeras efter samhällets generella prisökningar
– Förenkla familjers livspussel med en helt avkvoterad föräldraförsäkring, flexibel barnomsorg med bättre tillgång till nattis och dagbarnvårdare och förbättra möjligheten för föräldrar eller anhöriga att vara hemma utanför föräldraförsäkringen
– Säkra barnens rätt till föräldrarna genom stimulansbidrag för kostnadsfri familjerådgivning, stödja barnet i vårdnadsprocessen genom en särskild stödperson, införa obligatorisk medling innan vårdnadstvist kan slitas i domstol och möjliggöra för gemensam vårdnad även om båda föräldrarna yrkar på enskild vårdnad