Bostadspolitik | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Bostadspolitik

Rörlighet, tillgänglighet och utbyggnad

Under lång tid har det saknats framförhållning i bostadspolitiken och den viktigaste orsaken till bostadsbristen ligger i en misslyckad migrationspolitik. Antalet otrygga och utsatta områden i Sverige ökar, bostadsområdena blir allt mer trångbodda och segregationen breder ut sig. Den allvarliga bostadsbristen har främst drabbat nybildade familjer, studenter och unga som söker sin första bostad. Samtidigt har det blivit svårare att finansiera sitt boende på grund av nyproduktionens höga hyror och marknadens prisutveckling. Sverigedemokraterna ser ett behov av långsiktig planering för tillgång till bostäder, regelförenklingar inom byggprocessen och samspel med infrastrukturen. Vidare behövs breda åtgärder för att aktivera flyttkedjan. Här är samtidigt en trygg boendemiljö, gemenskap och kultur viktiga delar och den estetiska utformningen av bostäderna binder samman dessa och skapar en hållbar helhet.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Skapa rörlighet på bostadsmarknaden genom en särskild, avdragsgill sparform för bostadssparande och ett förenklat regelverk för uthyrning av delar av privatbostäder
– Aktivera flyttkedjan genom ett stimulansbidrag för studentbostäder och olika typer av boenden för äldre
– Avskaffa anvisningslagen och ge bostadsrättsföreningar möjlighet att neka kommuner som medlemmar
– Stödja kulturell planering så att bostadsområden utformas i traditionell byggnadsstil på ett hemtrevligt, barnvänligt och tryggt sätt