Biståndspolitik | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Biståndspolitik

Generositet mot de mest utsatta och effektiv resursanvändning

Sverigedemokraterna är idag Sveriges biståndsvänligaste parti. Vi har under mandatperioden haft det största faktiska biståndsanslaget varje år, varför vi har en särskild trovärdighet i frågan. Sverigedemokraterna vill verka för ett bistånd som skapar förutsättningar för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor utifrån sina grundläggande behov i den omedelbara vardagen. Vi vill ha ett tydligt fokus på fattigdomsbekämpning och att barnens bästa ska få stå i centrum.
Vi vill se ett bistånd som är inriktat på effektivitet och resultat med de mest utsatta människorna i fokus. Därav vill vi verka för ett generöst humanitärt bistånd för att möta de många kriser och katastrofer som pågår och särskilt motverka undernäring och svält hos barn. Vi vill även satsa stort på internationell flyktinghjälp både vad gäller humanitära insatser och mer långsiktiga lösningar såsom utbildning både för barn och vuxna.

När det är möjligt att flytta tillbaka till ett område som varit drabbat av krig vill vi också särskilt satsa på återuppbyggnad och generösa bidrag för frivillig återvandring för att människor som vill bygga upp ett liv i sitt hemland.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

– Verka för generös internationell flyktinghjälp i närområdet, stödja återuppbyggnad av infrastruktur i krigsdrabbade områden och bidra generöst till frivilligt återvändande av flyktingar
– Göra särskilda satsningar på att bevara regnskogen, minska luftföroreningar i utvecklingsländer och motverka miljöförstöring i världshaven
– Avveckla biståndet till korrumperade organisationer som Islamic Relief och den palestinska myndigheten
– Stärka barnperspektivet genom riktade satsningar på barnhälsa, undernäring, förebygga smittspridning och utbildning