Tilläggsyrkande gällande ärende #4 TNau 200512 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Tilläggsyrkande gällande ärende #4 TNau 200512

Tekniska nämndens arbetsutskott

Den senaste tiden har kommunen sålt av fler och fler fastigheter och även andra tillgångar.
När man har räknat av bokfört värde på fastigheten från försäljningssumman kan kommunen göra en viss vinst. Denna vinst går in i kommunens driftsekonomi som i dags dato visar ett minus på cirka 100 miljoner.
Att sälja av fastigheter och tillgångar för att få ner det ständigt ökande underskottet kan vi inte ställa upp på.
Detta är inget ansvarsfullt sätt att hantera en ekonomi i förfall. Vi politiker måste tillsammans hitta andra och kraftfulla vägar som på riktigt tar tag i problemet med underskottet i driftbudgeten.

Därför yrkar vi enligt följande:

-Att vinsten från denna försäljning används till framtida investeringar

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren Gruppledare