Tekniska nämnden | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Tekniska nämnden

I tekniska nämnden finns våra politiker

Ulf Berggren – 1:e vice ordförande
Ken Breisch – Ledamot
Patrik Persson – Ledamot
Felicia Delsmark – Ersättare
Jens Lindholm – Ersättare

Tekniska nämnden

Ken Breisch, Ulf Berggren, Felicia Delsmark, Jens Lindholm, Patrik Persson