Sverigedemokraternas nationalism bättre än centerpolitik | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Sverigedemokraternas nationalism bättre än centerpolitik

Svar på insändare i NSK 181120

Hanna Nilsson och Sven Lundh

Per-Ingvar Johnsson sållar sig på debattsidan 17/11 till den långa rad centerpolitiker som i okunskap klankar ner på Sverigedemokratisk politik. Likt inget annat parti har SD gått starkt framåt i val efter val på de andra partiernas bekostnad och står idag starkt rustat inför mandatperioden.

SD går mot strömmen genom att sätta Sverige och dess bästa i första rummet. Vår nationalism innebär kraftigt reducerad invandring, skärpta gränskontroller, stärkt försvar med bibehållen neutralitet, skärpt lagstiftning för att effektivare bekämpa kriminalitet, verkställande av utvisningar, och många fler reformer. Vi ser också ett behov av mjuka förändringar såsom förbättrade arbetsvillkor för sjukvårdspersonal, bättre äldrevård, skolreformer mm.

Vi står som enda parti upp för religiöst förtryckta kvinnor genom att vi vill införa slöjförbud i svensk förskola. Burka och niqab bidrar till att hålla tusentals kvinnor i vårt land fast i förtryckande strukturer.

Det finns idag ett stort missnöje med hur de båda gamla blocken sköter landet på både nationell – och lokal nivå. Den extrema invandringspolitiken har lett till att välfärdssystemen dignar under trycket och någon lösning på detta har inte presenterats.

Arbetslösheten bland utrikes födda är stor och kriminaliteten i utanförskapsområdena frodas. Det går knappt en vecka utan att en skjutning äger rum någonstans i landet. Spänningarna och motsättningarna ökar. Här står SD ensamt i sina krav på skärpta straffsatser och utökade möjligheter för polisen att komma åt brottsligheten.

Centern fick i Riksdagsvalet knappt nio procent och det vore en välgärning om partiet förpassades ut i kylan tillsammans med sin skadliga politik.

Jerry Andersson, Ulf Berggren och Hanna Nilsson

Annie Lööf visar prov på avsaknad av ansvarstagande och det mest förödande exemplet på detta var när hon röstade för gymnasieamnestin för så kallade ”ensamkommande”.

Per-Ingvar Johnsson drar i sin insändare likhetstecken mellan SD i Sverige idag och nazismen i Tyskland på trettiotalet. Inget kan vara mer felaktigt och okunnigt. Nazismen är en auktoritär ideologi närbesläktad med kommunismen och med antisemitism i första rummet. SD förespråkar gräsrotsdemokrati med flera lokala folkomröstningar och står dessutom upp för Israel som Mellanösterns enda demokrati.

Visst och sant har det funnits nazister i våra led, men dessa har uteslutits efter hand och kommer att uteslutas även framgent i den mån de finns kvar. Odemokratiska element göra sig ej besvär hos oss.

Centerpartiet hette bondeförbundet under 1930 – 40 talet och hyste både nazistiska och rasistiska åsikter samt implementerade dem i sin politik. Bondeförbundet var det enda Riksdagsparti som i sitt partiprogram tog ställning för rasismen.
Flera av deras företrädare tog öppet parti för Tyskland under andra världskriget. Vi rekommenderar Per-Ingvar Johnsson att läsa boken ”Att bo granne med ondskan” av Klas Åmark som handlar om de värderingar som bland annat hans parti delade.

 

Hanna Nilsson (SD)          Sven Lundh (SD)         Ulf Berggren (SD)     Jerry Andersson (SD)