SD vill sänka kostnad för elevstöd med två lärare | Sverigedemokraterna i Hässleholm

SD vill sänka kostnad för elevstöd med två lärare

KB 200516

Många elevassistenter är för dyrt anser SD.

HÄSSLEHOLM. Barn- och utbildningsförvaltningen senaste prognos visar på ett underskott på nära 38 miljoner kronor. Före den 31 maj ska förskole- och rektorsområdena redovisa sina åtgärder för att nå en budget i balans.

Sverigedemokraterna går nu ut med ett förslag om ett tvålärarsystem, för att få ner kostnaderna för särskilt stöd.

I en motion skriver Camilla Nordström och Hanna Nilsson att grundskolan har ett underskott på 31 miljoner kronor, där en stor del beror på ökade insatser för särskilt stöd. ”I många fall elevassistenter, ibland flera stycken i samma klass.”

De vill istället se två lärare i varje klass, för en mer utvecklande och lugnare miljö i klassrummet.
SD yrkar att kommunfullmäktige beslutar att systemet införs som ett pilotprojekt i två lämpliga rektorsområden samt i någon av grundskolorna med start i höst.

ANDREAS LOVÉN