SD vill ha ny station på postterminalens plats | Sverigedemokraterna i Hässleholm

SD vill ha ny station på postterminalens plats

KB 200513

Priset för att köpa postterminalen ska vara klart. I höst når frågan kommunfullmäktige. Sedan vill SD att kommunen börjar förbereda exploatering av området.

HÄSSLEHOLM. I slutet av mars blottlades en politisk spricka, när det gäller förvärv av fastigheten Brännmästaren 7, med den tidigare postterminalen. Socialdemokraterna lade fram ett initiativärende om att förvärva fastigheten och fick stöd av Sverigedemokraterna och Centern.

Tekniska nämndens ordförande, Torsten Nilsson (M), ifrågasatte å sin sida såväl behovet av fastigheten, som priset man skulle betala.

– Att fatta ett politisk beslut om att köpa ger ett gott förhandlingsläge för säljaren, sa Torsten Nilsson (M), den 29 mars.

Kommunens ursprungliga bud låg kring 15–17 miljoner kronor. Nu har kommunen kommit långt i prisförhandlingarna med säljaren, Hässleholms Företagspark AB, och ett avtal är på väg att upprättas, enligt Karl Lahtela, avdelningschef på tekniska förvaltningen.

Fastigheten utgörs av drygt 9 000 kvadratmeter tomt och uthyrningsbara kontor och lager på cirka 2 400 kvadratmeter.

Kostnaden landar väsentligt högre än det ursprungliga budet. Kommunfullmäktige ska ta ställning till köpet och går det igenom vill Sverigedemokraterna att man omedelbart tar ett helhetsgrepp kring hela Västra centrum.

Ulf Berggren, gruppledare och vice ordförande i tekniska nämnden, vill att man redan nu börjar planera för en framtida stationsbyggnad som löper från Brännmästaren och ner mot järnvägsövergången.

– Det är viktigt att ha en vision framåt, även om det känns avlägset med fyrspår just nu. Som vi ser det kan en ny tågstation inte placeras någon annanstans än just här och därför är det angeläget att vi får rådighet över tomten.

Oavsett när utbyggnaden av fyra spår (egentligen en tillkomst av en ny dubbelspårig stambana) mellan Lund och Hässleholm står klar behövs en ny station, anser Ulf Berggren.

– Dagens järnvägsstation hanterar redan dubbelt så många resenärer som den är avsedd för. Trafiken kan dessutom förväntas öka.

Han vill att kommunen inleder en diskussion med Jernhusen om en framtida stationsutbyggnad. I en stationsbyggnad, eller i anslutning till en sådan, ser han gärna etablering av olika verksamheter.

– Vi behöver utveckla Västra centrum och göra det levande.

I det helhetsgrepp som Sverigedemokraterna ser framför sig ingår även dagens parkeringsplats, intill järnvägsövergången.

Den före detta kemtvätten, som gränsar till parkeringen och Brännmästaren 7, har bidragit till föroreningar. Paul Thurn (SD), vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, vill att provtagningar kommer igång så snart som möjligt.

– På platsen där det i dag finns parkeringsplatser skulle man kunna planera för ett parkeringshus, men marken måste först undersökas och saneras.

Under tiden som parkeringsplatsen är obrukbar kan tomten där godsmagasinet brann ner användas som temporär parkeringsplats.

En sista pusselbit i Sverigedemokraternas vision är en öppnad ”Nettorondell” ner mot Västra centrum – som ofta förts på tal sedan Järnvägsgatans ombyggnad.

– Det är viktigt att vi har en framåtanda. Det är i grunden det politik handlar om, säger Ulf Berggren.

ANDREAS LOVÉN
andreas.loven@kristianstadsbladet.se

 

FAKTA
Västra centrum

Västra centrum är egentligen ett begrepp som omfattar en ny komplett stadsdel, på totalt 80 hektar. Utvecklingsområdet innefattar stadsdelarna Norden, Bokeberg, Östra T4 och Fredentorp. En ny strukturplan ska tas fram för området.

Projekt Hässleholm–Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm–Malmö. Planerad byggstart för projektet är någon gång mellan 2027–2029. Byggtiden uppskattas grovt till cirka tio år.

Under perioden 17 februari–16 mars 2020 genomförde projektet sitt första samråd under lokaliseringsutredningen. Projektet är så pass tidigt i planeringsarbetet att ingen sträckning för den nya järnvägen finns framtagen.