SD är gräsrötternas röst vänd mot överheten | Sverigedemokraterna i Hässleholm

SD är gräsrötternas röst vänd mot överheten

Insändare Nsk 190329

Socialdemokraten och SD belackaren Gunnar Götborg anklagar i sin insändare 26/3 Sverigedemokraterna för att vara fascister.
Detta är i sig inget nytt eftersom dylika epitet med jämna mellanrum kastas på oss och vi har också flera gånger svarat på angreppen. Här vill vi dock ånyo gå i svarsmål eftersom ideologi är intressant och grunden till all politisk verksamhet.
Dessutom skymtar ett viktigt ep val och då är det bra att veta skillnaden mellan framför allt SD och S.

SD har sedan späd barndom varit ett gräsrotsparti och en rörelse som vänt sig mot överheten. Vi har alltid förespråkat lokal demokrati och lokala folkomröstningar i frågor som rör närområdet.
Inom partiets lokalavdelningar är det högt i tak och diskussionerna går ofta varma då beslut ska fattas och inriktningar bestämmas.
Liksom andra partier har vi dock våra ramverk och om man går utanför dem finns det andra partier som bättre fångar upp de idéerna. Detta är inte kompatibelt med fascismen som likt kommunismen och nazismen bygger på en stark stat och styrda fackföreningar.

Götborg söker sig i sin insändare tillbaka till 30 talets Tyskland och antyder att SD skulle styra Sveriges politik i samma riktning om vi får makten i Riksdagen. Detta är naturligtvis djupt felaktigt och okunnigt.
SD har varit och är flitiga med att utesluta individer som antyder odemokratiska värderingar. Auktoritära ideologier har spelat ut sin roll i västvärlden och ett av vårt lands största problem är de influenser som migrationsvågen från ofria länder för med sig.
Konservativa religiösa krafter har fått fotfäste i vårt land och detta drabbar framför allt kvinnor i så kallade utanförskapsområden som får sina liv och friheter kraftigt beskurna.

Detta har fortgått under både röda och blåa Regeringar och våra motioner om lagändringar har ständigt röstats ner.
SD har tidigare förespråkat en ”Swexitomröstning” då vi ansett det nödvändigt att lämna unionen på grund av alla nackdelar detta fört med sig i form av tiggeri, kriminalitet och orimligt hög medlemsavgift.
Idag har vi ändrat uppfattning och ser istället möjligheter att förändra och förbättra Sveriges villkor inifrån EU. SD siktar på att ta flera platser i valet till EU 26/5 utöver de två vi redan har. Vi kommer arbeta för att återföra makt från Bryssel till Stockholm i frågor som rör Sverige. Gränsskydd, visumtvång för vissa länder, samt en justering nedåt för den orimligt höga svenska medlemsavgiften står högt på agendan.
Vi vill ha ett fritt internet utan filter så det blir möjligt att själv välja informationskälla. Detta är helt i linje med vår gräsrotspolitik här i Sverige och vi vänder oss mot överstatlighet från andra länder.
Andra partier har sin egen agenda och vill se mer makt i Bryssel och ett kontrollerat internet där obekväma åsikter försvinner bort.
Detta helt i den fascistiska anda som Sverigedemokraterna brukar anklagas för.

Sven Lundh (SD)        Ulf Berggren (SD)       Camilla Nordström (SD)          Hanna Nilsson (SD)