SD: Alliansen sitter osäkert | Sverigedemokraterna i Hässleholm

SD: Alliansen sitter osäkert

Nsk 181023 av Stefan Olofson

SKÅNE SD fick inga ordförandeposter i regionledningen. ‑ Det är en förlust för demokratin.

Det konstaterar Patrik Jönsson, som lämnat gruppledarskapet för sitt parti i regionen och satsar på sin riksdagsplats med säte i trafikutskottet framöver.

Han har haft stort inflytande över partiets strategi och politik, och fortsätter att ha ett mer informellt inflytande.

De andra blocken ger oss smulor. Vi vill ha fem plus fem ledamöter i de föreaslagna beredningsutskotten. Då får vi en vågmästarroll. Därför lägger vi ett annat förslag till politisk organisation. SD har sagt nej till sjukhusstyrelser, som också är en viktig del i alliansens nya organisation.

Vi lägger ett eget budgetförslag med kraftiga nedskärningar till förmån för sjukvårdens behov. Vi kan välja att lägga ner våra röster i budgetomröstningen i november och då har alliansen inte så mycket att styra över. Vi är öppna för diskussioner på jämnbördiga villkor.