S ”glömmer bort” orsakerna | Sverigedemokraterna i Hässleholm

S ”glömmer bort” orsakerna

I tidningen Norra Skåne den 30/6 skriver S att alla nerdragningar är alliansen och Sverigedemokraternas fel. I sitt yra tillstånd försöker S också få till att Sösdala är särskilt drabbat.

Nsk 200602

Två tunga namn ur Socialdemokraterna beklagar sig i NSk 30/5 över de nedskärningar som drabbar kommunen och då framförallt Sösdala. Nerlagda badhus och uteblivna satsningar på cykelvägar nämns tillsammans med bokbuss. Och även annan indragen verksamhet uppmärksammas. Man antyder att Sösdala skulle vara missgynnat och utsatt i förhållande till andra orter i kommunen.

Så är naturligtvis inte fallet och vi vill bemöta insändaren samt förklara hur vi Sverigedemokrater ser på det kommunala arbetet. Det kommunala budgetunderskottet är enormt och kan inte ignoreras. Det skulle krävas drakoniska höjningar av skattetrycket för att bibehålla den service vi vant oss vid samt underhålla det kommunala bostadsbeståndet. Detta ”glömmer” de båda S skribenterna att nämna. Budgetunderskottet härrör till stor del från den extremt höga invandringen som riksdagen beslutat om, samt underskattat följderna av.

Här landar ansvaret tungt på de sju partier i riksdagen som kontinuerligt bejakat mottagandet av migranter till Sverige. Försörjningsbördan blir tung när de statliga bidragen sinar eller uteblir samtidigt som problemen att få de nyanlända i arbete blir uppenbara för allt fler. Både skola och socialförvaltning vittnar om avsevärda svårigheter att få pengarna att räcka till. Detta är inte unikt för vår kommun utan det ser likadant ut på många andra platser. Verksamheten inom dessa områden är dessutom lagstadgad och inget vi kan göra något åt på kommunal nivå. Idag vet vi inte hur hårt coronan kommer slå, även om vi vet att det blir smärtsamt.

Om duon Wallentheim – Fors verkligen är intresserade av att förbättra villkoren för Hässleholms kommun borde de påverka sina partikamrater på riksnivå att avsluta samarbetet med MP rörande migrationspolitiken. Detta skulle skapa förutsättningar för en ny migrationspolitik formad efter omtanke om Sverige och våra finanser samt levnadsvillkor. Svenska politiker är framröstade av svenska väljare och borde hela tiden ha Sveriges bästa för ögonen.

Som kommunala politiker är vi medvetna om att hela kommunen inklusive kransorterna måste uppmärksammas.

Sösdala måste få sitt, liksom alla andra kransorter. SD försöker hela tiden hitta lösningar som blir så rättvisa som möjligt. Vi är ett parti som värnar landsbygden och alla orter i kommunen är lika viktiga. Vi missgynnar ingen ort.

Sverigedemokraterna följer noggrant utvecklingen i kommunen och arbetar kontinuerligt för att mildra effekterna av den dåliga ekonomin samt coronapandemin.

Hanna Nilsson (kommunalråd) och Sven Lundh(vice ordf.socialnämnden) Foto: Tommy Nilsson