Reservationer i Kommunfullmäktige 13 juni | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Reservationer i Kommunfullmäktige 13 juni

Sverigedemokraterna reserverade sig i Trädhusfrågan. Som framgår är det inte försvarligt att fortsätta med den förlustaffär som trädhuset varit ända sedan det byggdes:

Kf 2016-06-13 Res Trädhus

I frågan om folkomröstning om Officersparken och Musikpaviljongen så ska ingen tvivla på vad Sverigedemokraterna har för ståndpunkt. Vi har varit drivande från början och har pekat på hur viktigt det är att vara lyhörd och lyssna på folket. Tyvärr så är majoriteten av annan åsikt. Att värna Hässleholms kulturhistoria och stadens grönområden är uppenbarligen inte viktigt för nuvarande majoritet i fullmäktige:

Kf 2016-06-13 Res Folkomröstning

 

//Håkan Spångberg 2016-06-28