Reservation – Motion om att erbjuda skolskjuts till elever som väljer byskolor | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Reservation – Motion om att erbjuda skolskjuts till elever som väljer byskolor

Reservation

Ärende 21. Motion om att erbjuda skolskjuts till elever som väljer byskolor

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19

Sverigedemokraterna värnar om de små- och byskolor som finns i vår kommun. Efter många hot om nedläggning av de mindre skolorna som finns i vår kommun så önskar vi sverigedemokrater att finna en lösning på problemet.

En lösning hade varit att istället för att lägga ner skolorna och bussa elever från landsbygden in i centrala delarna av kommunen, erbjuda elever utanför upptagningsområdena skolskjuts till de mindre enheterna.

Detta genom att hitta en bra rutin till hur det skulle kunna gå till exempelvis att om man är boende i Hästveda, bli erbjuden skolskjuts till Ballingslöv eller Farstorp. Bor man i norra delarna av Hässleholm hade man kunnat erbjudas skjuts till Mala, Ballingslöv eller Farstorp. Detta är bara exempel men vi menar alltså inte att elever skall kunna skjutsas kors och tvärs i kommunen utan det hade kunnat lösas genom bra riktlinjer och lite kreativitet.

Sverigedemokraterna ser med förvåning att vårt förslag inte ens kan prövas i verkligheten då vi tror att detta är en god långsiktig lösning för Hässleholms kommuns skolorganisation.

Sverigedemokraterna yrkade bifall till vår motion, då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 

______________________
Hanna Nilsson (SD)