Reservation ”Motion om att återupprätta biblioteksfriden” 200916 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Reservation ”Motion om att återupprätta biblioteksfriden” 200916

Reservation

Ärende 11 ”Motion om att återupprätta biblioteksfriden”

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hässleholm

Sverigedemokraterna ser det som en ytterst viktig fråga för kommunen och våra invånare att lugn och ro utan hot och stök skall råda i de kommunala biblioteken. Det har under upprepande tillfällen förekommit stök och bråk på vårt bibliotek i Hässleholm, vilket föranledde oss att skriva denna motion. Svaret till motionen känns väldigt tandlöst och vi menar att man ska våga pröva lagen vid de tillfällen det krävs och sätta ner foten. Detta om inte annat för att öka trycket mot lagstiftare att förstå att en ändring måste ske. I dagarna har dessutom BRÅ öppnat för att man ska kunna införa tillträdesförbud för de som inte sköter sig. Sverigedemokraterna är nöjda med att även BRÅ vill hantera problemen på samma vis som vi.

När det gäller inpasseringssystem som vi i Sverigedemokraterna föreslår ser vi enbart det som en fråga om vilja från Kultur och fritidsnämnden, eller i detta fall ovilja. Vi tror på att om man gör ett inpasseringssystem, där man skannar sin legitimation i ingången, så kommer detta göra att personer med avsikter att störa väljer att inte gå in på vårt bibliotek överhuvudtaget. Vi vill gärna prova ett inpasseringssystem liknande det man gjort på Vankiva återvinningcentral, vilket också är en plats för allmänheten.

Svaret när det gäller kameraövervakning på biblioteket ser vi som direkt odemokratiskt där man påstår att en fråga ägs av en nämnd före den ägs av politiken. Detta är enligt oss direkt felaktigt då vi som politiker ska kunna lägga motioner för att få nämnder att göra enligt vår vilja. Sverigedemokraterna vidhåller vikten av kameraövervakning i och runt allmänna platser där bråk och stök förekommer. I detta fallet ser vi biblioteket som en tydligt utsatt plats med behov av kameraövervakning.

Sverigedemokraterna yrkade bifall på motionen i sin helhet, då detta ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet

Hanna Nilsson