Reservation ”Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom fastigheten Kornet 2” 200608 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Reservation ”Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom fastigheten Kornet 2” 200608

Reservation Ärende #15 ”Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom fastigheten Kornet 2”
Kommunfullmäktige Hässleholm 2020-06-08

Sverigedemokraterna yrkade i detta ärendet avslag på förslaget till beslut. Detta enbart på grund av att vi anser att man inte följt gällande riktlinjer som fullmäktige fastställt när det gäller den här formen av beslut. När det gäller själva samlokaliseringen av lokalerna till en och samma, är detta något vi ser positivt på. Även om vi hellre hade sett att man försökt samlokaliseras till lokaler ägda i egen regi.

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren Gruppledare