Reservation fördelning studieförbundsbidrag | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Reservation fördelning studieförbundsbidrag

 

Kulturnämnden 2018-05-30

Reservation fördelning studieförbundsbidrag

Sverigedemokraterna reserverar sig mot att

– Ibn Rushd skall tilldelas verksamhetsbidrag för 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har visat på kopplingar mellan Ibn Rushd och muslimska Brödraskapet.
Ibn Rushd är en organisation vars värderingar och arbete verkar i en odemokratisk riktning
Studieförbundets verksamhetsplan är väsentligt mer inriktat på att beskriva ett religiöst samfund än ett folkbildningsförbund. De ägnar sig åt ”DAWA”, muslimskt missionsarbete vilket ej skall betalas med skattemedel.