Reservation – Detaljplan för del av Hässleholm 8722 m,fl. (Björklunda) | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Reservation – Detaljplan för del av Hässleholm 8722 m,fl. (Björklunda)

Reservation

Angående ärende #9 Detaljplan för del av Hässleholm 8722 m,fl. (Björklunda)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19

Sverigedemokraterna tycker att det är ett oansvarigt hanterande av skattebetalarnas resurser att påbörja ytterligare byggnation på Björklundaområdet. Detta på grund av de otroligt dåliga markförhållandena i området. Vi menar på att det fortfarande finns tid och utrymme för att stoppa utbyggnaden innan vi ytterligare tar ett dåligt beslut som senare kommer drabba våra skattebetalare i negativ bemärkelse.

Sverigedemokraterna menar att det finns bättre ställen i Hässleholms kommun att bygga på, med bättre markförhållanden som till exempel Åhusfältet.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget, då detta ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 

______________________
Hanna Nilsson (SD)