Reservation ”Begäran om utökad investeringsbudget för att säkerställa en fortsatt framdrift i fiberprojektet under 2020” 200831 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Reservation ”Begäran om utökad investeringsbudget för att säkerställa en fortsatt framdrift i fiberprojektet under 2020” 200831

Reservation

Angående ärende 6 ”Begäran om utökad investeringsbudget för att säkerställa en fortsatt framdrift i fiberprojektet under 2020”

Kommunfullmäktige 2020-08-31

Sverigedemokraterna anser att fiberutbyggnadsprojektet har blivit en minst sagt kostsam historia och utvecklingen av projektet lämnar mycket att önska. Initialt var vi positivt inställda till fiberutbyggnadsprojektet men efter hand så backade även vi och ställde oss bland de kritiskt inställda mot projektet. Nu har vi dock kommit så pass långt i utbyggnaden så vi menar att det nu måste färdigställas. Dessa medel som skall tillföras i detta förslag kommer framförallt möjliggöra fortsatt utbyggnad på landsbygden vilket vi menar är tanken med hela projektet, att hela Hässleholms kommun skall ha tillgång till fiber.

Därför kommer vi delta i detta ärende och inte yrka på något annat men vi väljer ändå att reservera oss mot beslutet på grund av ovanstående.

Hanna Nilsson (SD)