Reservation angående ärende #7 ”Tolkning av regelverk avseende ersättning för förtroendevalda, Kommunstyrelsen 2019-02-27 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Reservation angående ärende #7 ”Tolkning av regelverk avseende ersättning för förtroendevalda, Kommunstyrelsen 2019-02-27

Reservation angående ärende #7 ”Tolkning av regelverk avseende ersättning för förtroendevalda, Kommunstyrelsen 2019-02-27.

Sverigedemokraterna och Folkets väl yrkade på att vår tolkning av dagens regler skulle fortsätta gälla då vi finner dem fullt tillräckliga och ej lämnar utrymme för att ytterligare öka på sina ersättningar. Samt menar vi på att ersättningarna för förtroendevalda/politiker redan är så pass höga att detta beslut enbart spär på politikerföraktet som till viss del råder i vårt samhälle.

Tyvärr vann vår linje ej gehör och vi fick inte majoriteten med oss i den följande voteringen. Sverigedemokraterna väljer därför att reservera sig mot beslutet.

 

Hanna Nilsson (SD)                                               Sven Lundh(SD)