Reservation angående ärende #5 ”Ersättningslokaler till projektet Origo” Kommunstyrelsen 2019-02-27 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Reservation angående ärende #5 ”Ersättningslokaler till projektet Origo” Kommunstyrelsen 2019-02-27

Reservation angående ärende #5 ”Ersättningslokaler till projektet Origo” Kommunstyrelsen 2019-02-27

Sverigedemokraterna har inget emot projektet i sig, utan det vi motsätter oss är det faktum att vi behöver lägga dessa stora summor på projekt som vi menar på inte hade behövts om Sverigedemokraternas politik hade fått råda.

Hade vi haft ett mer restriktivt asyl- och flyktingmottagande i Sverige och Hässleholms kommun så hade integrationen fungerat på ett naturligt sätt, utan att dessa enorma summor och omfattande projekt hade behövts

Med anledning av ovanstående valde Sverigedemokraterna att yrka avslag på ärendet i sin helhet.

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 

Hanna Nilsson (SD)                                     Ulf Berggren (SD)