Protokollsanteckning – ”Granskning av kostnader för stödinsatser inom BUNs verksamhetsområde” | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Protokollsanteckning – ”Granskning av kostnader för stödinsatser inom BUNs verksamhetsområde”

Protokollsanteckning

Ärende 14 ”Granskning av kostnader för stödinsatser inom BUNs verksamhetsområde”

2020-08-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svaret som Barn- och utbildningsnämnden ger till revisorerna angående det granskade området lämnar mycket att önska. Sverigedemokraterna vill därför genom denna protokollsanteckning framföra våra önskningar om en djupare granskning om vad som faktiskt omfattas av dessa stödinsatser. Det kommer annars i princip att vara en omöjlighet att någonsin kunna komma till rätta med problematiken av en ökad kostnad på denna post. Man kommer inte heller kunna effektivisera sitt sätt att erbjuda stödinsatser och dess innehåll om man inte har en god bild över det samlade begreppet stödinsatser. Innan denna rapport läggs till handlingarna vill vi därför uppmana till ovanstående.

 

______________________
Hanna Nilsson (SD)