PRESSMEDDELANDE – treblockslösning | Sverigedemokraterna i Hässleholm

PRESSMEDDELANDE – treblockslösning

Sverigedemokraterna i Hässleholm ställer sig bakom förslaget om en treblockslösning i Hässleholms kommun.

Vi har under vårt gruppmöte ikväll tagit beslutet att släppa fram ett minoritetsstyre av den så kallade restalliansen (M+KD+L) genom att rösta för deras budget i kommande budgetröstning. Vi har haft en bra dialog med restalliansen där de har presenterat deras syn på Hässleholms kommuns framtid, och eftersom S inte ens haft intresse av en dialog med oss så faller det sig naturligt att släppa fram det styret som kan ha en dialog med oss. Det finns många förslag från restalliansen som går i samma linje som SD har fört och vi ser med stor optimism på hur de kommande fyra årens styre kan förändra förutsättningarna för Hässleholms kommun.
De frågor där vi har olika syn får vi ta efterhand, men just nu handlar det absolut viktigaste om att se till att få ordning på ekonomin och styret i Hässleholms kommun och vi tror att detta är rätt väg att gå.
Vi hoppas på att kunna ha en konstruktiv dialog genom dessa fyra åren med båda de övriga blocken och att vi tillsammans kan jobba för en god ekonomisk hushållning samt en positiv syn på Hässleholms kommuns politikeranda.

Hanna Nilsson Ordförande SD Hässleholm               Ulf Berggren Gruppledare SD Hässleholm

 

Vårt förslag inför måndagens Kommunfullmäktige:

KFs Presidie: Patrik Jönsson

KS Presidie: Hanna Nilsson

KS Övriga: Ulf Berggren, Sven Lundh, Jerry Andersson, Camilla Nordström, Susanne Lottsfeldt.