Pressmeddelande från SD Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Pressmeddelande från SD Hässleholm

PRESSMEDDELANDE 2018-02-18

Framtidsvision Vänhemstomten, Paradiset, Björksäter och Kyrkskolan

– På Vänhemstomten vill vi ha bostäder med publika lokaler exempelvis butiker, kontor eller parkeringsgarage på bottenplan, våning 2-4 bostäder.

– På Paradiset vill vi ha flerbostadshus med goda parkeringsmöjligheter.

– Björksätertomten tillsammans med Fasanen:1 där ser vi med fördel Säbo/Vårdcentral enligt Luleåmodellen (gemensamma måltidsutrymmen barn/äldre). Nybyggd förskola samt fritidsbyggnader. Alltså gemensamt kök för hela konceptet. Byggt i kommunal regi.

– Hela Kyrkskolans tomt vill vi att Hesslehem skall köpa, bygga om matsalen/gympasalen till Familjens hus. Vi tycker kyrkskolans huvuddel skall bli bostäder. Nybyggnation skall ske med bostäder samt lokaler till bland annat hemtjänsten och ett parkeringsgarage i källaren. I denna nybyggnation vill vi även ha med lokaler till föreningar som idag huserar i Kyrkskolans gymnastiksal.