Pengar till Frida kvinnojour | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Pengar till Frida kvinnojour

Nsk 181127

Efter en intern debatt om budget och samhällsansvar har Sverigedemokraterna i Hässleholm beslutat tillföra pengar åt Frida Kvinnojour som i dagsläget ser ut att bli av med sitt kommunala verksamhetsbidrag.
Sverigedemokraterna är på det klara med att det behöver sparas pengar och att alla möjligheter bör användas. Men sen är det ju också så att vi ansvarar för människor som kommit i kläm. Ibland måste vi investera pengar för att människor ska få det bra.
Vi anser att Frida Kvinnojour bidrar med riktat stöd åt utsatta kvinnor som ej kan få stöd på annat håll. Detta är viktigt då bland annat det sk ”hedersvåldet” blir mer känt för allmänheten och behöver bekämpas. Dessutom frigörs medel åt socialförvaltningen som kan användas på annat håll.

Hanna Nilsson (SD)
Hanna Sjöstrand (SD)
Camilla Nordström (SD)
Susanne Lottsfeldt (SD)