Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 5

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Titta gärna runt, eller kontakta oss!

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson

Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.nilsson@sd.se

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 • Motion angående Gena Industriområde 2019-01-21

  Av palle den 22 januari, 2019
  0

  Motion angående Gena Industriområde

  Till kommunfullmäktige i Hässleholm

  Hässleholm med sin geografiska position, stambanan för tågtransporter och Rv21 och Rv23 som korsar varandra, har ett fördelaktigt läge för företag och organisationer.
  Men ska Hässleholms kommun kunna attrahera företagare och entreprenörer som vill etablera sig i kommunen måste vi ha industrimark som är detaljplanelagd för ändamålet samt markberedd. Idag är tillgången till byggbar industrimark för försäljning är så gott som obefintlig.

  Vi har ett område mellan Rv21, Rv23 och 119 som ligger strategiskt bra till, med relativt låga kostnader för iordningställande av en trafikplats.
  Området är till vissa delar redan hårdgjort. Området som är en del av beteckningen Stoby 6:1 lämpar sig alldeles utmärkt för detta ändamål.

  Skulle bara en trafikplats anläggas vid Hässleholm Nord (Dryport), så beräknas kostnaderna uppgå till 80 miljoner. Eftersom kommunen själv ansvarar för väg 119 förbi Gena industriområde, kan planerande och utförande själv styras av kommunen.

  Kostnaden för iordningställande av ny industrimark återbetalar sig snabbt i takt med skatteintäkter från både företagare samt nyinflyttade kommuninvånare.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

  Att berörd nämnd ges i uppdrag att påbörja framtagandet av en detaljplan för industriändamål gällande Gena Industriområde.

   

  Ulf Berggren(SD)                                 Paul Thurn(SD)

 • Motion angående digitalisering och översyn av ersättning och arvode till kommunpolitiker 2019-01-21

  Av palle den 21 januari, 2019
  0

  Motion angående digitalisering och översyn av ersättning och arvode till kommunpolitiker

  Till kommunfullmäktige i Hässleholm

  Frågan om medborgarnas låga förtroende för politiker har en längre tid varit på tapeten och i mätningar kommer Hässleholms kommuninvånares förtroende långt ner på rankingen. Efter den senaste granskningen i media lär inte förtroendet öka. För att stärka folkets förtroende samt underlätta för administrativ personal vill Sverigedemokraterna se ett tydligare reglemente angående dessa utbetalningar. Allt för att undvika felaktiga och oklara utbetalningar. Ett system 2019 som inte är digitaliserat för att undvika feltolkningar enligt ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda” är något som måste åtgärdas och moderniseras.

  Vi föreslår någon form av digital hantering införs, förslagsvis via app eller webbsida, eller ännu hellre ett program för tjänstemännen där man kan avläsa gällande status för respektive politiker. De flesta av våra politiker har idag en anställning under normal dagtid, och behöver då bara lämna in sina ersättningsuppgifter en gång per år.

  Alla våra politiker registreras idag på respektive möten, allt ifrån kommunfullmäktige till nämnder och arbetsutskott. När respektive sekreterare skriver sitt protokoll så kan politikerna också registreras i någon form av program. Det blir då lätt för lönekontoret att snabbt och enkelt få ut färdiga listor eller samkörning med deras löneprogram för rätt arvodering, eller ifall en politiker inte har rätt till ersättning. Allt detta borde också underlätta för tjänstemännen som inte behöver sköta någon form av pappershantering likt idag, vilket också gör att risken för fel minskar.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att:

  – Ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra hanteringen av förlorad arbetsinkomst och arvode helt digital

  – Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över regelverket för förlorad arbetsinkomst i syfte att vid behov förtydliga detta

   

  _____________________                                           _____________________

  Ulf Berggren                                                                Hanna Nilsson
  Sverigedemokraterna                                                  Sverigedemokraterna

 • Motion om slopat krav på alternativ kötträtt 2019-01-15

  Av palle den 16 januari, 2019
  0

  Detta förslag är redan infört i Hässleholms kommun, och vi är glada att föregående politisk ledning också insåg detta.
  Men vill ändå skicka in motionen för att visa att vi står bakom deras beslut.

  Motion om slopat krav på alternativ kötträtt.

  Till fullmäktige i Hässleholm

  Skollunchens främsta uppgift är att ge energi bestående av kolhydrater, fett, och protein som är nödvändigt för att eleverna ska kunna tillgodose sig eftermiddagens undervisning med största möjliga behållning. Lunchen är skattefinansierad och serveras utan kostnad för den enskilde eleven. I våra skolbespisningar jobbar många eldsjälar som lägger ner ett gediget arbete i att servera näringsriktig och aptitretande mat åt eleverna med varierande innehåll. I några av månadens luncher ingår fläskkött som av tradition alltid varit del av det svenska köket. Detta är också ett sätt att skapa variation på matsedeln.

  Genom den senaste tidens skyhöga mottagande av migranter till Sverige och Hässleholms kommun har vi idag individer och grupper som ställer krav att slippa bli serverade griskött i skolan då detta strider mot den enskildes eller föräldrarnas religiösa uppfattning. Förutom det förekommande vegetariska alternativet serveras då ytterligare en alternativ rätt baserad på annat kött än gris.

  Sverigedemokraterna anser att denna möjlighet bör tas bort av flera skäl. Den försvårar assimileringen av nyanlända då de går miste om en viktig del av vår matkultur. Religiösa argument hör inte hemma i en sekulariserad skola. Att prompt servera alternativa kötträtter till griskött är kostsamt och skapar merarbete för skolbespisningspersonalen.

  Dessutom finns det redan ett vegetariskt alternativ till veckans alla skolluncher.

  Specialkost bör endast serveras då det föreligger medicinska skäl till det.

  Sverigedemokraterna i Hässleholm föreslår med anledning av ovanstående Fullmäktige:

  Att: Ge berörd nämnd i uppdrag att avveckla specialkost av icke medicinska skäl i kommunens skolor.

   

  Hanna Nilsson(SD)                             Sven Lundh(SD)

 • Röda julkrumbukter i ks

  Av palle den 12 december, 2018
  0

  Frilagt 2018-12-12

  Under årets sista möte fick Kommunstyrelsen uppleva en sällsam cirkus då Socialdemokraterna via ett initiativärende försökte ogiltigförklara de omdiskuterade arvodessänkningarna. Man förordade en höjning redan från årsskiftet för att desarmera effekterna av sänkningen som SD och den sk restalliansen gemensamt drivit igenom. Nu lyckades inte försöket eftersom det stoppades i den följande voteringen, men det visar med all tydlighet partiernas olika syn på avlönade politiker.
  Sverigedemokraterna står fast vid att politikernas arvoden skall sänkas då det är rimligt att vi föregår med gott exempel och drar in på våra egna förmåner först. Det stundar som bekant tuffare tider och det är rimligt att börja med att se över den politiska organisationen. Skattemedel måste vigas åt mer behjärtansvärda område än oss politikers plånböcker. Till exempel skola och omsorg.

   

  Ulf Berggren (SD), Jerry Andersson (SD), Sven Lundh (SD)