Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 4

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Titta gärna runt, eller kontakta oss!

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson

Kommunalråd & Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.nilsson@sd.se

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 • SD kräver risktillägg

  Av palle den 31 juli, 2020
  0

  Nsk 200701

  Sverigedemokraterna rasar över att kommunens omsorgsanställda ännu inte fått något risktillägg, vilket tidningen berättade om igår.

  – Jag höll på att sätta maten i halsen när jag läste det, säger Hanna Nilsson (SD), som vill att de som arbetat med coronasjuka inom omsorgen får en extra ersättning.
  – Det är inget snack om saken. Vi har haft personal som ställt upp och jobbat jättehårt och det måste belönas. Det här får våra politiker i personalutskottet hantera, men absolut måste det till ett lönetillägg, säger hon.
  Att hantera frågan i den vanliga lönerevisionen, som nu kommer att ske, är hon kritisk till.
  – Hade vi styrt så hade det redan varit gjort.

  Hanna Nilsson kommunalråd

  anna Nilsson kommunalråd

 • Hanna Nilsson (SD) kräver risktillägg till covidpersonal

  Av palle den 31 juli, 2020
  0

  Frilagt 200731

  Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) ryter nu ifrån om att kommunens omsorgspersonal som arbetar med coronasmittade blir utan risktillägg, vilket Frilagt var först med att berätta om för två veckor sedan.

  Hanna Nilsson Kommunalråd

  Hanna Nilsson Kommunalråd

  Hässleholms kommun har sagt nej till kraven från fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet om att personal på den nya covidenheten och det mobila teamet skulle få risktillägg. Inte heller får anställda på Lyckåsa gehör för sin begäran om extra ersättning på grund av den påfrestande situationen under covi-19-utbrottet där. Istället anser arbetsgivaren att lönerna ska diskuteras i den kommande ordinarie löneöversynen.

  Fackförbunden är kritiska och menar att situationen är utöver den ordinarie och att löneöversynen kan dröja.

  De får nu stöd av Sverigedemokraterna. Hanna Nilsson blev upprörd när hon fick veta att kommunens företrädare sagt nej till särskilda risktillägg i nuläget.

  – Vi i SD menar att alla som jobbar direkt utsatta för smittan självklart ska ha risktillägg och det måste tas direkt, säger hon.

  Beloppen lägger hon sig inte i.

  – Våra politiker i personalutskottet får sätta sig mer in i det, säger hon.

  Hon tycker att det ser särskilt illa ut att omsorgspersonalen inte kan få ett lönetillägg när vissa förvaltningschefers höga löner avslöjats. Dem vill hon sänka.

  – Det är omsorgens löner som måste höjas. Det är helt orimligt att förvaltningschefer i Hässleholms kommun ska ha högre löner än chefer i andra kommuner i jämförbar storlek, säger hon.

  Hon konstaterar att reglerna för chefernas avgångsvederlag ändrats och att politikernas arvoden sänkts. Nu tycker hon att kommunen måste hålla igen även på chefslönerna.

  – Om vi hade fått bestämma hade det stramats åt betydligt. Vi kan inte ändra de avtal som redan ingåtts, men framåt måste det bli annorlunda, säger hon.

  Hon tror inte på att det skulle vara svårt att rekrytera chefer och att lönerna därför blir högre.

  – Det finns säkert de som vill ta jobbet med lägre lön och kan göra det minst lika bra. Man ska ha bra betalt som chef, men inte orimligt. Samtidigt går kommunens ekonomi back och vi måste dra ner på allt annat, säger hon.

  Kommunal, som främst företräder undersköterskorna som ska vara fast stationerade på covidenheten, krävde 8 000 kronor mer i månaden i tillfälligt så kallat arbetsvärderingstillägg.

  Berit Önell

 • PRESSMEDDELANDE – Camilla Nordström

  Av palle den 22 juni, 2020
  0

  PRESSMEDDELANDE

  Sverigedemokraterna Hässleholm meddelar idag att vår 1:e vice ordförande i
  Barn- och utbildningsnämnden Camilla Nordström, avsäger sig alla sina politiska
  uppdrag i Hässleholms Kommun. Detta på grund av flytt till annan kommun i
  Skåne.
  ”Camilla är en väldigt kompetent, positiv och framåt tjej som kommer saknas
  oerhört mycket av oss” kommenterar Hanna Nilsson Ordförande i SD
  Hässleholm och Kommunalråd i Hässleholm.
  ”Camilla är mycket kreativ och har ett öga för detaljer i sina hjärtefrågor, hon
  har framtiden för sig och är välkommen tillbaka om hon saknar Hässleholms
  kommun” säger Gruppledare Ulf Berggren.
  Förutom BUN så lämnar Camilla Nordström en rad tunga uppdrag efter sig,
  ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen och ledamot i
  HibAB.
  SD Hässleholm vill härmed önska Camilla all lycka till i framtiden och att hoppas
  att hon fortsätter jobba lika hårt i Sverigedemokratisk anda i hennes nya
  kommun.

  Camilla Nordström (SD)

  Camilla Nordström (SD)

 • Anmärkningsvärt av KD angående tiggeriet

  Av palle den 13 juni, 2020
  0

  NSk, Frilagt 200613

  I skuggan av coronapandemin fortsätter tiggare från andra EU-länder att sitta utanför ingångarna till våra varuhus och butiker i kommunen.

  Idag har det knappast undgått någon att verksamheten är organiserad och pengarna som skänks går oftast vidare till utlandet och bidrar till någon annans försörjning, inte sällan lyxliv, vilket vi kunnat ta del av i bland annat SVT. Baksidorna här i Sverige är många och i tiggarens spår följer ofta trafficking, husockupationer, nersmutsad natur, narkotikaförsäljning, och annan kriminalitet.

  Vi har problem med ostädade boplatser där grupperingar av tiggare givit sig av och helt sonika underlåtit att städa efter sig med merarbete och höga kostnader för markägare som resultat.
  Tekniska nämndens anställda har fått rycka ut och bokstavligen sanera platser där tiggare har haft sina boplatser.

  Detta är ingen ny debatt och ämnet har dryftats i flera politiska församlingar. Även media har uppmärksammat problemen i tv och tidningar.

  Sverigedemokraterna har länge drivit på om ett tiggeriförbud på både nationell och lokal nivå. I onsdags var vår motion om att förbjuda tiggeri i Hässleholms kommun uppe för omröstning i kommunstyrelsen. Förhoppningen fanns om att församlingen skulle bejaka den.
  Men i omröstningen föll motionen med minsta möjliga marginal till vår förvåning. Folkets väl samt Moderaterna valde att stödja oss, men Kristdemokraternas representant röstade emot. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att partiets populära frontfigur Ebba Busch är för ett tiggeriförbud, och sannolikt väldigt många av partiets väljare. Vi menar att Kristdemokraternas lokala väljare och sympatisörer bör delge sin lokalavdelning sin mening i ärendet och följa ärendets fortsatta gång till omröstningen i kommunfullmäktige.

  Ulf Berggren Gruppledare

  Ulf Berggren Gruppledare

  Sven Lundh

  Sven Lundh

  Patrik Jönsson

  Patrik Jönsson

  Hanna Nilsson kommunalråd

  Hanna Nilsson

  Paul Thurn

  Paul Thurn

 • Reservation ”Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom fastigheten Kornet 2” 200608

  Av palle den 8 juni, 2020
  0

  Reservation Ärende #15 ”Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom fastigheten Kornet 2”
  Kommunfullmäktige Hässleholm 2020-06-08

  Sverigedemokraterna yrkade i detta ärendet avslag på förslaget till beslut. Detta enbart på grund av att vi anser att man inte följt gällande riktlinjer som fullmäktige fastställt när det gäller den här formen av beslut. När det gäller själva samlokaliseringen av lokalerna till en och samma, är detta något vi ser positivt på. Även om vi hellre hade sett att man försökt samlokaliseras till lokaler ägda i egen regi.

  Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet

  Ulf Berggren Gruppledare

  Ulf Berggren Gruppledare