Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 4

Val 2018

9 september är det val. Då har du möjligheten att lägga din röst för ett bättre Hässleholm, där pengarna läggs på rätt saker.

Vill du lägga dina skattepengar på en stärkt välfärd, bättre gatuunderhåll, tryggare centrum, färre administratörer, fler lärare och omsorgspersonal?

Då är en röst på Sverigedemokraterna något för dig!

Vi vill:

– Införa kommunala ordningsvakter för ett tryggare centrum.

– Färre administratörer – fler anställda lärare.

– Minska kostnaden på den politiska organisationen, samt minskade politikerarvoden.

– Kraftigt minska invandringen till Hässleholms kommun.

– Bevara och öka verksamheten vid Magnarpskolonin.

– Ökad polisnärvaro.

– Satsa på en förbättrad mat i skolan och på äldreboende.

– Öka bemanningen inom omsorgen, samt förbättrade arbetsvillkor för personalen, exempelvis rätt till heltid och slopa delade turer.

– Att skolan återigen ska bli en trygg och säker arbetsplats för lärare och elever.

– Satsa på kransorterna för en levande landsbygd, samt bevara våra byskolor.

 

Vill Ni läsa vårt övriga program som gäller för hela Sverige, så klicka här!

 • Dynamisk miljöpolitik

  Av palle den 8 juni, 2018
  0

  Idag finns vår insändare om miljöpolitik på Frilagt och NSk.

 • Styrelsen laddar upp inför valet 2018

  Av palle den 7 juni, 2018
  0

  Styrelsen i SD Hässleholm laddar upp inför valet 2018 och testade häromdagen ut den senaste kollektionen Val18, från det hetaste modehuset SD. Kläderna satt perfekt, men bilden var svårare att få till. Nu är vi redo för ett stenhårt valarbete!! #SD2018 🇸🇪🇸🇪

 • Detta vill SD med miljön

  Av palle den 5 juni, 2018
  0

  Sverigedemokraterna för en aktiv och dynamisk miljöpolitik med Sverige och dess närområde i fokus. Det är självklart så att valet av energipolitik påverkar miljön i hög grad. Vi agerar därefter och förespråkar en utökning samt modernisering av kärnkraften som är den överlägset bästa och renaste formen av energiutvinning till rimligt pris. Sveriges kärnkraftverkspark är idag eftersatt på grund av politiska beslut och behöver förnyas och ersättas av modern teknik för att säkerställa rena och säkra energileveranser i framtiden. Även skyddet mot terroristattentat behöver uppdateras då säkerhet är en viktig faktor vid kärnkraftverk.
  Produktionen av livsmedel bör stimuleras och prioriteras så att mer framställs av svenska producenter. Detta skulle minska de miljöskadliga transporterna av livsmedel från utlandet till Sverige. Och naturligtvis gynna svenska företag med arbetstillfällen. I synnerhet är det angeläget att minska importen från länder utanför EU.
  En sådan politik skulle förutom miljövinster göra Sverige starkare i en krissituation och minska sårbarheten vid en eventuell blockad.

  Östersjön är i ett bedrövligt skick och behöver hjälp för att överleva vår generation. Utfiskning samt kraftig nedsmutsning är stora problem som kräver åtgärder. Sverigedemokraterna vill skjuta till ekonomiska resurser för att göra det möjligt att bärga de tusentals gifttunnor som dumpats på Östersjöns botten under åren, samt sanera bottenområden som är kontaminerade. Detta får gärna ske i samråd med övriga Östersjöländer och kontakt för att få förhandlingar till stånd bör snarast tas.
  Ett annat stort miljöproblem är fartyg som rengör sina oljetankar och släpper ut resterna rätt i havet trots uttalade förbud att göra så. En intensifierad kustbevakning hade hjälpt till att förebygga detta beteende. Dessutom kräver vi naturligtvis kraftigt skärpta straff för denna form av allvarlig miljöförstörelse.

  Detta är några viktiga delar ur vår miljöpolitik.
  Det är för oss viktigt att Sveriges konkurrenskraft bibehålls samtidigt som vi för en långsiktig och vettig miljöpolitik. På detta sätt underlättar vi för kommande generationer att skapa fortsatt välfärd i en ren miljö.

  Lars Klees, Paul Thurn (SD)

 • Reservation fördelning studieförbundsbidrag

  Av palle den 30 maj, 2018
  0

   

  Kulturnämnden 2018-05-30

  Reservation fördelning studieförbundsbidrag

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot att

  – Ibn Rushd skall tilldelas verksamhetsbidrag för 2018

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har visat på kopplingar mellan Ibn Rushd och muslimska Brödraskapet.
  Ibn Rushd är en organisation vars värderingar och arbete verkar i en odemokratisk riktning
  Studieförbundets verksamhetsplan är väsentligt mer inriktat på att beskriva ett religiöst samfund än ett folkbildningsförbund. De ägnar sig åt ”DAWA”, muslimskt missionsarbete vilket ej skall betalas med skattemedel.

 • Det extrema centerpartiet

  Av palle den 26 maj, 2018
  0

  Insändare idag om Centerpartiets inverkan på migrationspolitiken.