Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 37

Val 2018

9 september är det val. Då har du möjligheten att lägga din röst för ett bättre Hässleholm, där pengarna läggs på rätt saker.

Vill du lägga dina skattepengar på en stärkt välfärd, bättre gatuunderhåll, tryggare centrum, färre administratörer, fler lärare och omsorgspersonal?

Då är en röst på Sverigedemokraterna något för dig!

Vi vill:

– Införa kommunala ordningsvakter för ett tryggare centrum.

– Färre administratörer – fler anställda lärare.

– Minska kostnaden på den politiska organisationen, samt minskade politikerarvoden.

– Kraftigt minska invandringen till Hässleholms kommun.

– Bevara och öka verksamheten vid Magnarpskolonin.

– Ökad polisnärvaro.

– Satsa på en förbättrad mat i skolan och på äldreboende.

– Öka bemanningen inom omsorgen, samt förbättrade arbetsvillkor för personalen, exempelvis rätt till heltid och slopa delade turer.

– Att skolan återigen ska bli en trygg och säker arbetsplats för lärare och elever.

– Satsa på kransorterna för en levande landsbygd, samt bevara våra byskolor.

 

Vill Ni läsa vårt övriga program som gäller för hela Sverige, så klicka här!

 • Kandidera till kommunfullmäktige för SD!

  Av patrik.jonsson den 29 oktober, 2013
  0

  Vad-gör-du.-389x550

   

   

  Här är handlingarna du behöver för att kandidera till kommunfullmäktige eller region/landstings-fullmäktige.
  (mer…)

 • Sverigedemokraterna avslöjar: Halalslaktat kött serveras till kommunens skolelever och inom äldreomsorgen!

  Av patrik.jonsson den 23 oktober, 2013
  0

  Det vi och många med oss misstänkt har vi nu fått bekräftat: Halaslaktat kött serveras i kommunens olika bespisningar. Kycklingkött har serverats förra veckan och leverats så sent som denna veckan, men enligt en mycket säker källa har detta fortgått en längre tid.

  Patrik Jönsson, gruppledare för SD Hässleholm säger: -Det är beklämmande att man i jakten på kronor och ören nu köper in halalslaktat kött, i detta fallet var köttet dessutom från Thailand. Ironiskt nog beror kostnadsjakten i mångt om mycket på en kostsam invandringspolitik.

  Vidare fortsätter Patrik Jönsson: -Även om man bortser från den etiska aspekten med en plågsam slaktmetod och ett avsevärt sämre djurskydd i dessa länder så är våra skolbarn garanterade rätten att skolan skall vara icke-konfessionell. Att då lura i barnen halalslaktat kött gör att man bryter mot de regler som omger den lagreglerade skolverksamheten. Från Sverigedemokraternas sida kräver vi att man omgående avbryter dessa inköpen och i stället köper in mat från djur som fått leva under svenska djurskyddsregler och som inte behövt genomlida ritualslakt.

  För att se frågan som lämnas in till kommunfullmäktige, klicka på ”läs mer”.

  (mer…)

 • Vad tycker du om storregion i sydsverige?

  Av patrik.jonsson den 21 oktober, 2013
  0
  Det finns långtgående planer på Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg som en stor region. Vad tycker du?
    
  pollcode.com free polls 
 • Sverigedemokraterna vill höra skåningarnas röst om bildandet av en storregion

  Av patrik.jonsson den 7 oktober, 2013
  0

   

  SD motsätter sig bildandet av en storregion och tycker att en så viktig fråga måste föregås av en bred debatt och en folkomröstning. Det finns många brister och problem i dagens Region Skåne, men att slå samman regionen med andra landsting kommer enligt vår uppfattning bara att förvärra problemen. SD har därför lämnat in en motion angående en folkomröstning.

  Vi-älskar-Skåne-fisbook-550x262

  Nedan finns Sverigedemokraternas pressmeddelande från Regiongruppen i Skåne. Bakgrunden är inlämnandet av en motion om folkomröstning från Sverigedemokraternas Regiongrupp i Region Skåne. Med anledning av denna motion inleder även distrikt Syd en kampanj för att försöka väcka opinion kring ämnet. Kampanjen går under namnet ”Vi älskar Skåne” och förväntas fortgå fram till valet.  

  Pressmeddelande: Sverigedemokraterna vill höra skåningarnas röst om bildandet av en storregion

  Sverigedemokraterna ser med stor skepticism på processen kring bildandet av en sydsvensk storregion bestående av Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län samt Kalmar län. Dels verkar man från övriga partier missa den demokratiska delen med folklig förankring, dels blundar man för problemen som uppkommer med att en storregion blir svårstyrd just på grund av sin storlek. Därför har SD:s regionfullmäktigeledamöter från samtliga av de stora skånska kommunerna gått samman i en gemensam motion om att ge skåningarna möjligheten att göra sin röst hörd om man anser att Skåne skall gå upp i en Sydsvensk storregion eller ej.


  Patrik Jönsson, vice gruppledare: -Vi är av den uppfattningen att det är ett så pass viktigt och omfattande beslut ifall Skåne län skall upplösas och i stället slås ihop med Kronoberg, Blekinge och Kalmar län att skåningarna måste ges chansen att tycka till i denna frågan. En regionförstoring gör att besluten kommer att tas längre bort från medborgarna. En större region försvårar också kostnadskontrollen, menar vi. Mycket sannolikt är också att vården att påverkas och det är stor risk att en ny flyttcirkus likt den som nu äger rum mellan Skånes olika sjukhus framgent kommer att äga rum mellan fler sjukhus i en nyskapad storregion. Vi ser även en stor risk för nedläggningar av flera vårdenheter.

  Avslutningsvis konstaterar Patrik Jönsson: -Det finns en stark skånsk identitet, vilket framgår av SOM-undersökningar som utförs av Göteborgs Universitet. Om vi tror att vi kan genomföra denna förändring utan att ha folket med oss så kommer det att skapa såväl misstro mot hela storregionprojektet som misstro och förakt mot oss politiker. Region Skåne måste vara en förebild vad beträffar medborgarinflytande. Det är därför vår förhoppning att övriga politiker vågar lyssna på folket och inhämta skåningarnas röst i en folkomröstning i samband med de allmänna valen 2014.

   

 • Sverigedemokraternas budget i Region Skåne

  Av patrik.jonsson den 7 oktober, 2013
  0

  SD satsar lika mycket som Alliansen på sjukvård trots en lägre skattesats. Läs mer om hur man på ett bättre sätt kan prioritera om resurser till kärnverksamheterna inom regionen.

  Sverigedemokraternas budget för Region Skåne

  Budget SD Region Skåne 2014