Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 36

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Hanna Nilsson

Ordförande

SMS/Tel:

Sverigedemokraterna Hässleholm

Säterivägen 3

28195 Vankiva

 

 

 

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 

 

 

 • Utbildning mellan Trelleborg och Sassnitz

  Av patrik.jonsson den 15 maj, 2012
  0

  Hans-Olof Andersson

  Foto: Mikael Eskilandersson

   

  Lördagen den 12:e maj var det utbildningsdag för flera av Skånes kommuner. Hans-Olof Andersson höll utbildning för ”Skåne Nordost” mellan Trelleborg och Sassnitz. Det var ett samarbete mellan flera kommunföreningar som möjliggjorde denna mycket trevliga utbildning. Det fanns medlemmar från Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun med ombord. Distriktets utbildningsansvarige, Hans-Olof Andersson, höll i utbildningen och distriktets ordförande, Mikael Eskilandersson, berättade om distriktets arbete och den nya kampanjen ”Inga fler papperspoliser” som är i full gång. Patrik Jönsson, ordförande i Hässleholm, höll ett föredrag om nämndsarbete och partiarbete i kommunföreningarna.

   

 • Styrelse distrikt Syd 2012

  Av patrik.jonsson den 9 april, 2012
  0
  ORDFÖRANDE

  Mikael Eskilandersson, Örkelljunga (omval)

   VICE ORDFÖRANDE

  Heidi Kronvall, Bjuv (tidigare 2:a vice)

   ANDRE VICE ORDFÖRANDE

  Hans-Olof Andersson, Lund (tidigare ledamot)

  LEDAMÖTER

  Britta Hellström, Landskrona (omval)

  Ted Ekeroth, Lund (omval)

  Lars-Johan Hallgren, Malmö (omval)

  Rolf Ottosson, Åstorp (tidigare suppleant)

  Kent Kjellgren, Helsingborg (tidigare suppleant)

  Tommy Nilsson, Vellinge (tidigare suppleant)

  Ibb Malmgren, Höör (tidigare suppleant)

  Nina Kain, Malmö (nyval)

  Marlene Jenssen, Eslöv (nyval)

  STYRELSESUPPLEANTER I ORDNING AV TJÄNSTGÖRING

  1: Jörgen Grubb, Malmö (nyval)

  2: Arne Nilsson, Skurup (nyval)

  3: Ulf Erlandsson, Hässleholm (nyval)

  4: Håkan Engdahl, Växjö (nyval)

  5: Sören Ravn, Höganäs (nyval)

 • Insändare angående svenskproducerad mat

  Av patrik.jonsson den 4 oktober, 2011
  0

  Kovänlig kovändning

  Till min glädje och stora förvåning läser jag i Norra Skåne att såväl högeralliansen som vänsteroppositionen i Hässleholm nu ansluter sig till Sverigedemokraternas linje att all mat som köps in i kommunen skall vara producerad under svensk livsmedelslagstiftning. Tidigare har man kategoriskt avvisat detta. Senast man motsatte sig vårt krav om svenskproducerad mat var på omsorgsnämndens möte 24 maj i år då samtliga partier röstade mot vårt yrkande att den inköpta maten skulle ha svenskt ursprung.

   

  Sverige har på flera områden betydligt bättre djurhållningsregler än EU i övrigt och vi vill inte göra avkall på djurens och fåglarnas uppfödningsvillkor och hälsa. Varför man ändrat sin EU-fanatiska linje i denna fråga framgår dock inte men sannolikt inser man att man har väljarna mot sig även i denna fråga. Att man tar Sverigedemokraternas politik och gör till sin egen får vi väl ändå vara nöjda med då vår vilja ändå slår igenom till gagn för kommuninvånarna.

   

  Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna

   

 • Sd:s kommunfullmäktigegrupp 2010-2014

  Av patrik.jonsson den 24 januari, 2011
  0

  Övre raden: Harald Lind, Ulf Berggren, Hanna Nilsson, Karina Jannerstig, Lennart Nilsson, Johan Kronqvist, Michael Strömberg.
  Nedre raden: Gunnel Bruhn, Magnus Härbst, Patrik Jönsson (gruppledare), Åsa Erlandsson, Ulf Erlandsson, Selwyn Gester

 • Sverigedemokraterna Hässleholms Valmanifest 2010, ”För trygghet i Hässleholm”

  Av patrik.jonsson den 18 augusti, 2010
  0

   

   

  För trygghet i Hässleholm

  Sverigedemokraterna Hässleholms Valmanifest 2010

   

   

   

               Barn och skola

  • Prioritera barnen! Barnen är vår framtid, ändå är de ständigt offer för sparbeting. Vi vill genomföra en kraftig satsning på skolmaten med 25 %, och en riktad satsning på läromedel med en miljon kronor. Klasserna blir större och större, vi vill i stället se en minskning av klasserna. Inga klasser bör vara större än 22 elever.
  • Besparingar har lett till större barngrupper på dagis. Vi vill ge barnomsorgen ett riktat tillskott för att kunna bidra till att gruppernas storlek minskas.
  • Magnarpskolonin skall bevaras. Den har skänkt enorm glädje till kommunens barn under åren och många Hässleholmare bär minnen härifrån med sig genom livet. Högeralliansens omvandling till ett rent sommarkollo ställer vi inte upp på! Kolonin skall åter bli tillgänglig för Hässleholmseleverna på terminerna.
  • Bevara byskolorna! Genom att lägga ner byskolorna lägger man också en död hand över landsbygdens utveckling. Dessutom tvingas barnen till onödigt långa skoldagar på grund av skolskjutsar. Ofta visar det sig i efterhand att en nedläggning inte blev den besparing man påstått på grund av dyra skolskjutsar och tillbyggnadsbehov av andra skolor. Vi vill även se över om de nedlagda skolorna i Vankiva, Sörby och Matteröd åter kan öppnas upp.
  • Återställ dagistaxan! Vi vill att man åter går tillbaka till det gamla systemet med diffrentierad taxa, d.v.s. under 15 timmar, 15 – 25 timmar samt över 25 timmar. Att alla betalar heltid är orättvist och kan leda till att barnen lämnas längre tid än nödvändigt.
  • Låt föräldrarna till så kallade 15-timmarsbarn själva skall få bestämma om man skall låt barnet vara på dagis 3×5 eller 5×3 timmar/vecka. Den friheten anser vi Sverigedemokrater att föräldrar skall ges för att avgöra vad som blir bäst för barnen.
  • Inför ett Klassmorfar/klassmormorsystem! Klassmorfarsystemet skapar trygghet på skolorna genom fler vuxna och minskar klyftorna mellan generationerna. Vi har från Sverigedemokraterna tidigare föreslagit detta men samtliga övriga partier i Fullmäktige röstade emot förslaget.

   

  Äldreomsorg och kommunal service

  • Låt de äldre få en värdig ålderdom! På kommunens äldreboende borde man ges rätt att komma ut vid minst ett tillfälle per dag, men så är det tyvärr inte i dag. Vi Sverigedemokrater anser att de som vistas på våra äldreboende skall få en så kallad kvalitetsgaranti när man skrivs in, innebärande att man om hälsan tillåter skall ges möjlighet att få komma ut dagligen samt att man garanteras en näringsriktig och välsmakande mat.  
  • Låt de som vill äta i kommunens matsalar! På grund av en snäv tolkning av konkurrenslagen får inte längre anhöriga och vänner äta tillsammans med boende på våra äldreboenden. Detta ställer inte vi Sverigedemokrater upp på! Dessa matsalar fungerar som en träffpunkt för våra äldre och att hindra människor från att äta här försämrar det sociala umgänget för våra äldre. Vi kräver att matsalarna åter öppnas upp och att kökspersonalen slipper att agera ordningsvakt som förbjuder ”fel” personer att äta.
  • Låt de äldre i större utsträckning få välja vad hemtjänsten skall göra för dem! En del av tiden man har hemtjänst skall stå till brukarens förfogande. Anser den äldre att man är i behov att dicka kaffe och prata eller gå ut på en promenad i stället för att t.ex. få dammtorkat skall den möjligheten ges.
  • Ingen utförsäljning av kommunens tillgångar! Alliansen har av ideologiska skäl valt att bolagisera Tekniska kontoret. Resultatet blev fler bak skrivbordet och färre i produktionen då en upphandlingsavdelning har tillskapats. Efter valet har det antytts en privatisering. Man har även slumpat bort de bästa kommunala fastigheterna Ekegården och Kaptensgården till ett privat bolag för att sedan hyra tillbaks dem. Detta utan att andra aktörer gavs möjlighet att bjuda på fastigheterna för att få ut bästa pris. Vilka fastigheter vill Alliansen rea ut efter valet? Dessutom vill man privatisera äldreomsorgen. Sverigedemokraterna anser att vi skall behålla vår äldreomsorg som i dag där god balans råder mellan kommunala och privata aktörer. Servicen i vår egen regi vill vi se över för att se om möjlighet till effektivisering och optimering finns i syfte att få ut mest och bäst service för skattepengarna.

   

        Trygghet och invandring

  • Öppna upp vår akutmottagning! Sverigedemokraterna var det enda parti i Regionfullmäktige som var för att behålla dygnet runt-öppna närakuter. När övriga partier lade ner akutmottagningarna fick många skåningar långa resor för att ta sig till de större sjukhusen. Vi kräver en dygnet runt-bemannad närakut i Hässleholm!
  • Återinsätt Trygghetsvärdarna! Trygghetsvärdar skapar en tryggare stadsmiljö och kan dessutom ge turister service. Till exempel skulle arbetslösa kunna anställas en viss tid som ett led i att komma in på arbetsmarknaden och då dessutom göra nytta samtidigt.
  • Sätt stopp för den orimliga invandringspolitiken! Hässleholm har som så många andra kommuner redan tagit emot för många asylsökande och anhöriginvandrare.Vi vill säga upp kommunens avtal med Migrationsverket och i stället ha ett nollavtal. För de asylsökande och anhöriginvandrare som ändå kommer hit skall kommunen garanteras full kostnadstäckning. Enligt en undersökning från Sveriges kommuner och Landsting var kommunernas kostnadstäckningsgrad för den asylrelaterade invandringen bara 22% från staten. Att staten tar fullt ekonomiskt ansvar är inte för mycket begärt!
  • Ökad polisnärvaro! Fler poliser i såväl tätorten som på vår landsbygd ökar  trygghetskänslan och ökar möjligheten att bekämpa brottsligheten. De senaste decennierna har antalet poliser i yttre tjänst drastiskt minskat, även om en smärre ökning har skett de senaste åren. Vi Sverigedemokrater vill satsa mer på rättsväsendet, och vi vill även se att när nya poliser skall placeras ut så skall Hässleholms kommun prioriteras.

   

              Miljö, infrastruktur och fritid

  • Attraktivare och lättillgängligare centrum! Vi vill sänka parkeringsavgifterna och utöka parkeringsmöjligheterna på Norra Stationsområdet/Väster i syfte att stärka handeln och underlätta för våra pendlare. Vi Sverigedemokrater motsatte också oss den enorma p-avgifthöjning som nyligen ägt rum. Att det skall vara dyrare att parkera i Hässleholm än i grannkommunen Kristianstad anser vi vara märkligt. Ej heller råder det brist på centrumnära p-platser bortsett från väster om järnvägsstationen. Vi anser att p-avgifterna skall sänkas så att det blir attraktivare att handla i centrum, samt att pendlarparkeringen vid stationen blir avgiftsfri för de som pendlar kollektivt med månadskort.
  • Stoppa vindkraftsutbyggnaden! De moderna vindkraftverken når en totalhöjd på runt 200 meter, mer än dubbelt så höga som Rockwoolskorstenen. De förstör landskapsbilden, väsnas, skapar störande skuggbildning och förstör vår levnadsmiljö. Vindkraftverken lägger även en död han över stora delar av turismen på vår landsbygd. Utan kraftiga subventioner bär sig inte vindkraften. Skall vindkraft uppföras skall detta ske till havs. Vi förordar i stället att miljarderna läggs på att effektivisera vattenkraften och öppna upp gamla vattenkraftverk i träda. Detta ger mest elektricitet för pengarna och förstör inte vår levnadsmiljö.
  • Låt Hovdalafältet och Åhusfältet förbli oexploateratde! Till och från pratas det om villabebyggelse på Hovdala. Vi Sverigedemokrater vill bevara Hovdala som ett strövområde samt ett fält där kommunens olika föreningar ges möjlighet till att utöva sina aktiviteter, Dessutom vill vi låta Åhusfältet förbli ett område för tätortsnära rekreation.
  • Fortsatt satsning på Pågatåg Nordost! Vi Sverigedemokrater står bakom den stora infrastruktursatsningen Pågatåg Nordost. Detta ger oss ökade möjligheter att behålla jobben i vår region och lättare stå mot konkurrensen från Malmö/Lund-regionen.
  • Behåll Qpoolen! Sverigedemokraterna vill behålla och bygga till Qpoolen som simhall, samt göra det roligare och mer barnvänligt. Vi motsätter oss ett dyrt nybygge på Österås för ca. 170 miljoner (som dessutom saknar hopptorn) som skulle ge kommunen ett årligt underskott på hela 19 miljoner kronor. Vill i stället satsa halva summan på Qpoolen. Detta ger en upprustning som beräknas ha en lika lång livslängd som ett nybyggt badhus. Kommer man att bygga ett 170-miljoners badhus i Hässleholm riskerar detta på sikt att badhusen i Sösdala, Tyringe och Bjärnums måste läggas ner.
  • Satsa även på kransorterna, inte bara på Hässleholm stad! I dag sker de absolut största satsningarna på Hässleholms stad. Kostsamma satsningar som Kulturhuset, Garnisonen, Badhuset m.m. gör att övriga delar av kommunen får stå tillbaka. Vi vill se en långsiktig plan på satsningar i kransorterna.