Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 3

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Hanna Nilsson

Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.i.nilsson@sd.se

 

 

 

 

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 

 

 

 • SD berett att ta ordförandeklubban

  Av palle den 11 oktober, 2018
  0

  KB 181011

 • Varm mat är livskvalité

  Av palle den 5 oktober, 2018
  0

  Frilagt 181005

  Sverigedemokraternas representanter i omsorgsnämnden yrkade som enda parti avslag på förslaget att införa kyld mat åt personer med beviljad hemtjänst. Detta främst för att vi tycker att ett serverat varmt mål mat är bättre än ett kylt som sen måste värmas i t ex microvågsugn. Våra äldre medborgare är dessutom uppväxta i tider då varm mat till middag var en uppskattad självklarhet och fjärran från dagens snabbmatskultur.
  Vi tror att den varma maten uppskattas mer av mottagaren och anser dessutom att det får kosta lite mer då äldre redan idag är en utsatt grupp som förtjänar omtanke.
  Vi uppskattar dessutom tillgången på lokala kök på våra äldreboenden och vill att maten så långt det är möjligt tillagas av lokala råvaror från närområdet. Detta både av miljöskäl och för att stödja våra producenter.

  Susanne Lottsfeldt (SD)       Hanna Sjöstrand (SD)

 • För kommunens bästa

  Av palle den 5 oktober, 2018
  0

  Frilagt 181005

  Det är inga trevliga framtidsutsikter som skymtar vid horisonten för Hässleholms Kommun. Bara i år väntas en försämring med 35 milj kr och teoretiskt kan förlusterna under kommande mandatperiod uppgå till svindlande 390 milj. Detta är naturligtvis ohållbart och orsakerna är framförallt två: Den ansvarslösa invandringen och den högt prioriterade utfrysningen av Sverigedemokraterna.
  Hässleholm har haft en hög mottagning av migranter under den gångna mandatperioden och detta har medfört ett högt tryck på den kommunala service som knappast är dimensionerad för ett sådant inflöde av människor. Invandringen har präglat BUNs verksamhet som har finansierat skolgång och extra stöd åt elever med språksvårigheter och inte sällan fler problem. Socialnämnden har haft placering av sk ”ensamkommande barn” på sitt bord och detta har tagit mycket tid och möda i anspråk på bekostnad av andra traditionella hjälpbehövande grupper. Den lokala bostadsmarknaden har dignat under trycket då det har varit stora problem att få fram bostäder åt de nyanlända. Listan kan göras lång och det finns idag tyvärr ingen ljusning i sikte om ingen radikal förändring sker på riksplanet angående Sveriges migrationspolitik. Det behövs ett totalstopp för all invandring från länder utanför våra grannländer och det finns inte heller utrymme för någon vidare anhöriginvandring. Fokus bör snarare flyttas till återvandring och de som fått negativt besked på sina asylansökningar måste förmås att lämna landet.
  Sverigedemokraterna i Hässleholm har liksom i övriga Sverige kämpat i motvind p g a vårt motstånd mot den bedrivna invandringspolitiken. Våra politiska motståndare har mer eller mindre slagit knut på sig själva i sin iver att stänga oss ute från inflytande och detta har resulterat i ett låst läge med tre olika politiska block. Detta har hittills stoppat våra effektiviseringsförslag där reducering av antalet politiker och tjänstemän genom sammanslagning av nämnder står i fokus. Den gångna mandatperioden har bestått av ett slags limbo där samarbete och handlingskraft har fått stå tillbaka i skuggan av intriger och politiska floskler. Låt oss hoppas på en förändring och islossning under nästkommande fyra år.

   

  Hanna Nilsson (SD)            Ulf Berggren (SD)

 • Ja till kyld mat – ska införas till våren

  Av palle den 5 oktober, 2018
  0

  NSK 181004

  SD var de enda som var emot beslutet och yrkade avslag!

  Vi är med andra ord det enda partiet i Hässleholm som faktiskt värnar om de äldre som byggt upp vårt land!

 • Sista kommunfullmäktige

  Av palle den 24 september, 2018
  0

  Denna mandatperiodens sista Kommunfullmäktige hölls ikväll, vilket tappert gäng som kämpat tillsammans det senaste året (tre saknas på bild). Tack för denna tiden, nu satsar vi allt inför den nya mandatperioden!!