Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 3

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Hanna Nilsson

Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.i.nilsson@sd.se

 

 

 

 

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 

 

 

 • Besparingar är helt nödvändiga

  Av palle den 29 oktober, 2018
  0

  Vi vill bemöta Vänsterpartiet som genom sin representant Magnus Åkeborn ifrågasätter Hässleholm Kommuns nya politiska vindar.

  Valet i september gjorde SD till kommunens största parti och petade ner S till en andra plats vilket bevisar att missnöjet med den förda politiken är stort.

  Det rödgröna blocket backade och har nu förklarat sig vara i opposition.

  Det finns absolut tre block i Fullmäktige då SD och FV fortsätter sitt valtekniska samarbete och går sin egen väg oberoende av de båda gamla blocken.

  Det är uppenbart dock att ingen part kan styra på egen hand utan man får söka stöd för sina idéer genom dialog med andra aktörer.

  Det nya styret bestående av restalliansen har ingen lätt uppgift framför sig då flera tunga besparingar kommer att visa sig nödvändiga. Kommunens ekonomi blöder och anledningen till detta är främst att de statliga bidragen för den rekordhöga invandringen har upphört eller uteblivit.

  Att assimilera alla nya människor som kommit till kommunen från andra länder och kulturer har visat sig vara precis lika omöjligt som SD alltid hävdat och nu får kommunernas invånare betala räkningen för en fullständigt ansvarslös invandringspolitik utan konsekvensanalys.

  Idag finns ingen utsikt att få in nyanlända i samhället och i arbete utan vi fruktar snarare att redan existerande parallellsamhällen kommer öka ytterligare med utanförskap och brottslighet som följd. Detta utanförskap existerar redan i högsta grad i större städer och delvis också i Hässleholm.

  Sverigedemokraterna i Hässleholm förordar en mindre kommunal organisation med färre politiker och sammanslagning av nämnder. Vi kommer även att arbeta för en sänkning av de politiska arvodena som vi alltid gjort.

  Besparingar är sällan trevliga men ofta nödvändiga och vi vill föregå med gott exempel och börja med att spara på oss själva.

  Vi aktiva Sverigedemokrater är en blandning av människor från många olika branscher men vi har det gemensamt att vi ser problemen och vill göra något åt dem istället för att skjuta dem framför oss. Att låna pengar för att få driften att gå runt är ingen långsiktig hållbar lösning utan andra åtgärder behövs.

  Invandringspolitiken som är central i vår politik bestäms i riksdagen och den kan vi inte göra så mycket åt från SD Hässleholm.

  Vi får fokusera och lägga kraft på kommunala frågor där vi kan påverka istället.

  Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att vi får en budget som fungerar.

  Det är vår största fråga just nu.

  Hanna Nilsson (SD). Ulf Berggren (SD). Sven Lundh (SD)

 • Minnessten Mjölkalånga

  Av palle den 27 oktober, 2018
  0

  På fredagen deltog representanter från SD vid avtäckandet av en minnessten för slaget vid Mjölkalånga 1318.
  Vi tycker det är positivt att den skånska historien uppmärksammas och bevaras.

 • SD ej höger eller vänster med rötter i folksjälen

  Av palle den 23 oktober, 2018
  0

  Nsk 181023 av Hanna Nilsson (SD) Ulf Berggren (SD) Sven Lundh (SD)

   

  Yngve Sunesson ger i en krönika på ledarsidan ännu en känga till oss Sverigedemokrater och vår roll i svensk politik. Vi beskylls för att vara odemokratiska och otydliga i vår position på höger/vänsterskalan. Samtidigt ger Sunesson ros till företagsledare och politiker som likt strutsen kör huvudet i sanden och fortsätter bortse från den ekonomiska situation Sverige och dess kommuner befinner sig i.

  Detta på grund av en huvudlös invandringspolitik utan tillstymmelse till konsekvensanalys.

  SD insåg redan innan 2015 att välfärden inte tålde ett massivt inflöde av migranter som kulturellt och utbildningsmässigt står långt från svenska värderingar och här skar det sig rejält politiskt.

  Övriga riksdagspartier ställde sig bakom den ohämmade invandringspolitiken och det tog väldigt lång tid innan dessa insåg skadan.

  Idag kämpar kommuner och arbetsförmedling med de kostnader som denna invandring fört med sig och konsekvenserna kommer vi alla att märka av.

  Sverigedemokraterna i riksdagen har flera gånger sagt att vi inte kommer stödja en regering som vill fortsätta driva en ansvarslös invandringspolitik. Detta oavsett politisk färg. Vi är inte ideologiskt färgade i svensk traditionell mening utan ett socialkonservativt parti med rötterna i den svenska folksjälen.

  Därför är vi öppna för samarbete med alla partier som vill landets bästa.

  Vi vänder oss mot att nyanlända ges förtur på bostads – och arbetsmarknaden, att illegala migranter ges tillgång till en redan ansträngd välfärd, våldsbejakande kvinnofientlig islamism etc. Vi markerar också mot utanförskap, segregation, och splittring som är en följd av våra sista regeringars brist på insikt.

  Svensk invandringspolitik tyngs av ett monumentalt misslyckande.

  Dessa fakta bortser ledarskribenter som Yngve Sunesson från och fortsätter att mörklägga och skönmåla en ohållbar situation. Vi Sverigedemokrater kommer fortsätta kämpa för att visa att den valda vägen är fel och att en politisk förändring är nödvändig. Både nationellt och lokalt.

   

  Svar direkt: SD:s lokala företrädare bekräftar den bild jag och många andra har av SD – en ideologi som markant skiljer sig från alla andra riksdagspartiers.

  Att använda begreppet ”den svenska folksjälen” är ett exempel på det.

  De bekräftar också att för SD är det bara invandringspolitiken som har någon betydelse och dementerar därmed vissa moderaters, kristdemokraters, näringslivsföreträdares och ledarskribenters uppfattning att det skulle finnas någon värderingsgemenskap med Allianspartierna.

 • SD: Alliansen sitter osäkert

  Av palle den 23 oktober, 2018
  0

  Nsk 181023 av Stefan Olofson

  SKÅNE SD fick inga ordförandeposter i regionledningen. ‑ Det är en förlust för demokratin.

  Det konstaterar Patrik Jönsson, som lämnat gruppledarskapet för sitt parti i regionen och satsar på sin riksdagsplats med säte i trafikutskottet framöver.

  Han har haft stort inflytande över partiets strategi och politik, och fortsätter att ha ett mer informellt inflytande.

  De andra blocken ger oss smulor. Vi vill ha fem plus fem ledamöter i de föreaslagna beredningsutskotten. Då får vi en vågmästarroll. Därför lägger vi ett annat förslag till politisk organisation. SD har sagt nej till sjukhusstyrelser, som också är en viktig del i alliansens nya organisation.

  Vi lägger ett eget budgetförslag med kraftiga nedskärningar till förmån för sjukvårdens behov. Vi kan välja att lägga ner våra röster i budgetomröstningen i november och då har alliansen inte så mycket att styra över. Vi är öppna för diskussioner på jämnbördiga villkor.

 • Mandatperiodens första kommunfullmäktige

  Av palle den 22 oktober, 2018
  0

  SD Hässleholm representerar nu i kommunen genom:
  1e vice ordförande i Kommunfullmäktige Riksdagsledamot Patrik Jönsson,
  1e vice ordförande i Kommunstyrelsen tillika Kommunalråd Hanna Nilsson samt
  1e vice ordförande i Valberedningen Ulf Berggren,

  Grattis Hässleholm!!💙💛