Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 3

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Titta gärna runt, eller kontakta oss!

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson

Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.nilsson@sd.se

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 • Rätt att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem

  Av palle den 23 februari, 2019
  0

  Insändare i Nsk 190223

  Sverigedemokraterna välkomnar Liberalernas omsvängning nyligen att genom sin utrikespolitiska talesperson Fredrik Malm förorda en flytt av Sveriges ambassad från Tel Aviv till Jerusalem.
  SD har två gånger i Riksdagen motionerat i frågan genom våra representanter Björn Söder och Dennis Dioukarev.

  Även KD är positiva till en flytt och har även de skrivit en motion via sin representant Magnus Jacobsson.
  Att Sveriges ambassad bör ligga i Jerusalem är viktigt för att markera Israels status som regionens enda demokrati där allmän rösträtt för både kvinnor och män råder. Israel är också det enda land i Mellanöstern där homosexuella kan känna sig fredade från förföljelse. Kristna och judar är utsatta grupper som även de kan åtnjuta skydd mot den förföljelse som råder i kringliggande länder.

  Ingenting av detta märks i dagens svenska Mellanösternpolitik som är väldigt proarabisk i sin utövning och svenska skattebetalare får punga ut med stora belopp till olika projekt som gynnar Palestina.
  Sverige har erkänt Palestina som stat och har nära kontakter med partier som Fatah.
  Denna politik har lett till att Sverige förlorat sin respektabla ställning som möjlig förhandlingspartner i Israels ögon och vår utrikesminister Margot Wallström har förklarats som icke önskvärd i landet.

  Ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad skulle fungera som en välkommen motvikt.
  President Trump har verkställt ett tidigare amerikanskt kongressbeslut och flyttat USAs ambassad till Jerusalem och även andra länder såsom Rumänien och Filippinerna överväger att följa efter.

  Staden Jerusalem har liksom Israel en stormig historia och FNs delningsplan från 1947 beskrev staden som en internationell zon.
  Detta nöjde sig inte araberna med utan när staten Israel utropades 1948 anföll de omkringliggande staterna och ockuperade stadens östra del. Den västra förblev fri och en del av Israel. 1967 var det dags för krig igen och arabstaterna anföll på nytt i syfte att utplåna Israel. Dock var det Israel som vann kriget och man tog tillbaka hela Jerusalem som sedan dess fungerat som odelad huvudstad för landet och demokratin Israel.

  Vi hoppas att fler riksdagspartier kommer till insikt och stöder vår vilja att flytta den svenska ambassaden till Jerusalem.

   

  Sven Lundh (SD) – Hanna Nilsson (SD) – Camilla Nordström (SD)

 • Motion om utveckling av simhall 190213

  Av palle den 13 februari, 2019
  0

  Motion om utveckling av simhall

  Sverigedemokraterna i Hässleholm beklagar de tidigare förödande politiska beslut som lett till att Sösdala Simhall idag befinner sig i ett bedrövligt skick. Att driva en simhall idag är förenat med stora kostnader i fortlöpande underhåll samt återkommande reparationer och renoveringar. Det går inte att ignorera denna skötsel någon längre tid i tron att man ska spara pengar utan behovet skjuts fram med ännu större utgifter som resultat.
  Det finns dock en möjlighet som skulle kunna leda till en lycklig fortsättning för sportutövande i Sösdala och det vore att bygga om befintlig simhallsbyggnad till en lokal för utövande av styrketräning m.fl. aktiviteter. Genom att fylla igen bassängen och modifiera lokalen skapas ett fräscht utrymme färdigt att användas för både individuell träning samt gruppträning under instruktörs överseende. Här kan skapas möjligheter för flera olika aktiviteter på en i samhället central plats. Detta breddar användningsområdet då en renodlad simhall av naturliga skäl är nischad för just den sporten. Drift och underhåll av den nya lokalen kan ske antingen i kommunal eller privat regi.
  Den initiala kostnaden för detta måste givetvis tas i beaktande men de fortlöpande underhållskostnaderna blir låga i jämförelse med dagens. För att Sösdala ska fortsätta utvecklas i en positiv anda är förslaget viktigt att ta till vara. Tomma och oanvända byggnader är både fula och ett slöseri med resurser.

  SD Hässleholm föreslår Fullmäktige:

  – Att berörd nämnd ges i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för ombyggnation och renovering av Sösdala Simhall till sportanläggning enligt ovan förslag.
  – Att en plan för ansvar och driftsform tas fram av berörd nämnd

  Hanna Nilsson (SD), Sven Lundh (SD), Camilla Nordström (SD), Ulf Berggren (SD)

 • Pressmeddelande EP-val 2019

  Av palle den 12 februari, 2019
  0

  Idag presenterade Sverigedemokraterna sina kandidater till EP-valet i maj. Från Hässleholms kommun i Skåne kandiderar Hanna Nilsson på plats nummer 22.

  Hanna Nilsson har varit politiskt aktiv för Sverigedemokraterna i 10 år. För tillfället är Hanna Kommunalråd på heltid i Hässleholms kommun samt ordförande i SD Hässleholms kommunförening. Hanna brinner framförallt för frågor som rör trygghet, samhällsutveckling, företagande och näringsliv.

  För ytterligare information kan ni kontakta Hanna Nilsson 0722-267907

 • Viktigt att anmäla fuskare

  Av palle den 12 februari, 2019
  0

  Nsk 2019-02-12, Frilagt 2019-02-16

  Sverigedemokraterna fick se sin motion om att Hässleholms kommun ska polisanmäla sk ”ensamkommande barn” som misstänks åldersfuska nedröstad. Under årets första fullmäktigemöte var det bara SD och FV som röstade för. Detta är olyckligt då det sänder signaler om att det kan löna sig att ljuga om sin ålder för att tillskansa sig fördelar.

  Den förra Regeringen gav Rättsmedicinalverket i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar och av de som genomgick testerna bedömdes 76 procent vara över 18 år.

  Rättsmedicinalverket skickade sitt utlåtande till Migrationsverket men det är oklart hur de hanterade informationen.

  Det är naturligtvis angeläget att alla som misstänks för bidragsfusk polisanmäls. Hanteringen av sk ”ensamkommande barn” är extremt kostsam och incitamenten för att uppge fel ålder för myndigheter är stora. Därför anser vi att det är än mer angeläget att polisanmäla misstänkt fusk.

  Sverigedemokraterna vill också se en lagändring nationellt så att de som vägrar att gå med på ett ålderstest automatiskt bedöms som vuxna.

   

  Patrik Jönsson (SD)                 Ulf Berggren (SD)            Sven Lundh (SD)

 • Årsmöte 2019

  Av palle den 4 februari, 2019
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Hässleholm

  2019-02-04

  Sverigedemokraterna Hässleholm har i söndags den 3 februari hållit årsmöte i Bjärnums museum, där en rad viktiga beslut har fattats kring kommunföreningens framtid. Bland annat har ny styrelse valts för föreningen under årsmötet, en styrelse som bland annat kommer att leda föreningen genom valrörelsen inför Europaparlamentsvalet och vidare under verksamhetsåret.

  I söndags den 3 februari höll Sverigedemokraterna Hässleholm årsmöte i Bjärnums museum. Under mötet fattades flera betydelsefulla beslut kring kommunföreningens framtid. Årsmötet gick till att börja med igenom ärenden kopplade till det gångna verksamhetsåret så som verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Därefter så valde årsmötet också styrelse, valberedning, revision samt ombud till distriktsårsmötet. Sverigedemokraterna Hässleholms styrelse för verksamhetsåret 2019 ser ut enligt följande:

  Hanna Nilsson, ordförande (omval)

  Sven Lundh, vice ordförande (omval)

  Ulf Berggren, andre vice ordförande (omval)

  Camilla Nordström, ledamot (omval)
  Johan Peltonen, ledamot (omval)
  Sussane Lottsfeldt, ledamot (omval)
  Paul Thurn, ledamot (omval, tidigare suppleant)

  Lennart Lindell, suppleant (omval)
  Felicia Delsmark, suppleant (omval)
  Ken Breisch, suppleant (omval)
  Hanna Sjöstrand, suppleant (nyval)
  Amanda Nyman, suppleant (nyval)