Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 3

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Titta gärna runt, eller kontakta oss!

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson

Kommunalråd & Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.nilsson@sd.se

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 • Reservation – ”Återrapportering av slutförd utredning om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån”

  Av palle den 19 augusti, 2020
  0

  Reservation

  Ärende 15 ”Återrapportering av slutförd utredning om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån”

  2020-08-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sverigedemokraterna tycker att denna utredning är bra och vi önskar att en kostnadsberäkning av att genomföra denna idé bör göras. Vi vet att Finjasjön och dess situation är en konstant fråga som på olika sätt berör oss, vi vet inte om en våtmark på nämnd plats kan hjälpa för en bättre miljö i Finjasjön. Men vi menar att alla försök för förbättring inom rimliga ekonomiska förutsättningar bör genomföras.

   

  Sverigedemokraterna hade därför följande ändringsyrkande:

  -Att ersätta ”Hässleholms Industribyggnads AB för eventuell åtgärd” med ”och uppmanar Hässleholms Industribyggnads AB att ta fram en ekonomisk beräkning för eventuell åtgärd”

   

  Då vårt ändringsyrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet

   

  ____________________
  Hanna Nilsson (SD)

 • Reservation – Motion om att erbjuda skolskjuts till elever som väljer byskolor

  Av palle den 19 augusti, 2020
  0

  Reservation

  Ärende 21. Motion om att erbjuda skolskjuts till elever som väljer byskolor

  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19

  Sverigedemokraterna värnar om de små- och byskolor som finns i vår kommun. Efter många hot om nedläggning av de mindre skolorna som finns i vår kommun så önskar vi sverigedemokrater att finna en lösning på problemet.

  En lösning hade varit att istället för att lägga ner skolorna och bussa elever från landsbygden in i centrala delarna av kommunen, erbjuda elever utanför upptagningsområdena skolskjuts till de mindre enheterna.

  Detta genom att hitta en bra rutin till hur det skulle kunna gå till exempelvis att om man är boende i Hästveda, bli erbjuden skolskjuts till Ballingslöv eller Farstorp. Bor man i norra delarna av Hässleholm hade man kunnat erbjudas skjuts till Mala, Ballingslöv eller Farstorp. Detta är bara exempel men vi menar alltså inte att elever skall kunna skjutsas kors och tvärs i kommunen utan det hade kunnat lösas genom bra riktlinjer och lite kreativitet.

  Sverigedemokraterna ser med förvåning att vårt förslag inte ens kan prövas i verkligheten då vi tror att detta är en god långsiktig lösning för Hässleholms kommuns skolorganisation.

  Sverigedemokraterna yrkade bifall till vår motion, då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

   

  ______________________
  Hanna Nilsson (SD)

 • ”Orealistiska krav hotar Sveriges hästnäring.”

  Av palle den 19 augusti, 2020
  0

  HD 200818

  Vi hoppas att regeringen och dess stödpartier kan få en mer nykter syn på hästbranschen. Det skriver Zandra Pettersson, Elin Jensen, Hanna Nilsson och Yasmine Eriksson, Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna arbetar för att alla hästar ska få vistas ute varje dag, skriver artikelförfattarna.

  Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

  Med all rätt oroar sig nu hästfolket i Sverige över Övergödningsutredningen (SOU 2020:10). Utredarna vill se en lagändring för att minska övergödningen och hästnäringen nämns som en bidragande orsak. Förslaget är ute på remiss och ska besvaras senast den 31 augusti.

  Utredningen innehåller punkter som, om de lagstadgas, kan göra det omöjligt för många föreningar, privatpersoner och näringar att fortsätta hålla hästar. Följden kan bli att en stor del av Sveriges hästnäring dör ut.

  Utredningen föreslår att högst två till tre hästar ska få gå per hektar och att hagarna inte får användas mer än tio år innan skifte. Hagar ska ha minst 80 procent intakt växttäcke, 10 procent kan ha ett förtunnat växttäcke, men inte mer än tio procent bör vara söndertrampat. Hästar bör dessutom inte vistas nära diken eller vattendrag och hagarna får inte gå närmare vatten än tio meter.

  Vi som är verksamma inom hästnäringen kan konstatera att dessa krav är omöjliga att förverkliga.

  Av Sveriges cirka 350 000 hästar finns 76 procent i områden nära tätorter, där det är brist på mark. Ska travanläggningar, ridskolor och inackorderingsstall med ibland över 40 hästar, två gånger om dagen, frakta sina hästar till och från godkända hagar? Det blir resultatet om krav på växelbete införs och är totalt orealistiskt.

  I utredningen finns en generell misstro mot frivillighet. Hästägarna hängs ut som okunniga miljöbovar utan förståelse för gödselhantering. Vi har inte den uppfattningen. Det finns redan regler och rekommendationer om hur gödselhantering ska gå till. De kan absolut ses över och utvecklas. Givetvis måste hästmänniskor vara med och bidra till att minska övergödningen och värna miljön. Men måste de hårdaste styrmedlen tillämpas?

  Många bönder och hästägare har redan utbyte av varandra genom att bönder tar hand om gödslet och sprider det på sina marker. Vi anser att det går att öka informationen om sådana utbyten och underlätta dem samt jobba för att mer gödsel går till förbränning och biogas.

  Det finns mycket kunskap i hästbranschen som bör respekteras och tas tillvara.

  Svensk hästsport är i stora delar unik i världen genom sin folkliga förankring. Trots att Sverige är ett litet land internationellt är vi framgångsrika inom hästsportgrenarna och aveln.

  På ridskolorna – många föreningsdrivna – lär sig barn och vuxna empati, ledarskap, hästkunskap och ridning. Uppbyggnaden med föreningar ger lust till ideella insatser och gemenskap och bygger människor som lär sig ansvar och ledarskap. Umgänget med djur är en härlig fritidssysselsättning som ger ett stort mervärde.

  Inom travsporten arrangeras tävlingar varje dag i Sverige utom på julafton. Sverige har 33 travbanor med en miljon besökare varje år. De största travtränarna har nära 200 hästar i träning och några är bland de bästa i världen. Om förslagen i utredningen förverkligas blir de mindre travtränarna antagligen tvungna att lägga ner och flera av de större att flytta sina verksamheter till andra länder. Det är ett dråpslag mot näringen och nedmontering av den svenska travsporten.

  Hästsporten har stor betydelse i samhället, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Den ger cirka 38 000 arbetstillfällen och levererar drygt 6 miljarder kronor i skatteintäkter. Sveriges alla hästar omsätter 72 miljarder kronor om året.

  Det finns således all anledning att tänka på vad konsekvenserna av utredningens förslag blir både när det gäller arbetstillfällen och ekonomi.

  Sverigedemokraterna arbetar för att alla hästar ska få vistas ute varje dag. Vi vill se ett minimikrav på antal timmar för daglig utevistelse och rörelsefrihet. Utredningens krav på hagar innebär att fler hästar blir installade dygnet runt. Det är inte ett värdigt sätt för hästar att leva.

  Vi väntar med spänning på det gemensamma remissyttrandet från branschen. Vi hoppas att det ger regeringen och dess stödpartier en mer nykter syn på denna bransch, som är både nöje och levebröd.

  Det behövs en större hänsyn till dem som är verksamma inom hästnäringen, inte bestraffning av deras livsstil och ägande.

  Zandra Pettersson (SD), ledamot av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, distansryttare.
  Elin Jensen (SD), regionråd i Örebro län, stallägare och yrkesverksam i ridskolebranschen.
  Hanna Nilsson (SD), kommunalråd i Hässleholm och travhästägare.
  Yasmine Eriksson (SD), riksdagsledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

 • SD tror på mer makt 2022

  Av palle den 7 augusti, 2020
  0

  Kristianstadsbladet 200807

  En skadad fot, men knappast ett skadat självförtroende. Hanna Nilsson (SD) siktar redan mot valåret 2022 och hoppas på större inflytande.

  HÄSSLEHOLM. Det är första dagen efter semestern och Hanna Nilsson (SD), vice ordförande i kommunstyrelsen, sitter tillbakalutad på sin kontorsstol, med en gipsad fot på en pall. Mellan vigsel och fest skulle hon göra ett besök på en restaurang. Ett kliv över en upphöjning i golvet och utan vetskap om en nedsänkning därefter innebar en elakartad isättning. Ett ben i foten gick av.

  – Jag ringde till restaurangen i efterhand och påtalade faran. Jag fick svaret att de inte kunde ta ansvar för hur mycket jag druckit. Jag blev så jäkla arg. Jag dricker inte alkohol överhuvudtaget.

  En något mer stationär Hanna Nilsson kan dock säkert vara av godo för den allmänna hälsan.

  – Jag är vanligtvis överallt och ingenstans. Det är många som drar i mig.

  Hur skulle du sammanfatta de första två åren av valperioden för SD?

  – Vi har fått igenom en del av våra frågor, som sänkt arvode för politiker. Jag är också väldigt nöjd med att ha bidragit till att få stånd den nya arbetsmarknadsförvaltningen (sjösattes 1 juli).

  Hon kallar den nya förvaltningschefen Veronica Öhrvik för ”spännande”.

  – Det ska bli intressant att se vad hon kan uppnå. Det är viktigt att vi ställer hårdare krav på dem som kan arbeta och samtidigt riktar hjälp mot dem som verkligen behöver det. Det skulle gagna alla som vill föra samhället i rätt riktning.

  SD har ibland fått kritik för att överskatta möjligheten att spara in på migrationsrelaterade kostnader, sådant som man inte råder över. Frågan är om man avser att bli mer budgetfähiga till nästa val.

  – Med en budget vill vi visa hur det skulle se ut om SD styrde, men det är klart en balansakt. Jag ser det som vårt främsta mål att göra Hässleholms kommun oattraktivt för dem som vill utnyttja systemet.

  Hanna Nilsson anser att det är viktigt att visa väljarna vad man vill, till exempel genom sin budget.

  – När SD-styre är en realitet så får vi se vad vi kan uppnå.

  Finns det inte en risk att du skrämmer iväg möjliga samarbetspartners genom ett sådant resonemang?

  – De vet hur jag är, ha ha. Det går inte att smöra nu, två år innan valet. Sedan får man se. Jag är kanske kaxig men även realistisk. I en eventuell koalition får man ge och ta.

  Hanna Nilsson grunnar över hur gruppledaren Ulf Berggren (SD), kommer att uppfatta hennes uttalanden.

  – Han är den enda som kan få mig att hålla tyst. Vi passar bra ihop. Han håller mig i tyglar och jag är på honom med spöt.

  Analogin till hästar ligger nära till hands. Hanna Nilsson säger att drömmen är att endast arbeta med trav, hennes passion. Men politiken har successivt tagit över.

  – Jag sålde nyligen min travhäst (Miracle Gift). Jag kände så dåligt samvete för att jag inte hade tid med honom.

  Hur tror du att tiden fram till valet kommer att se ut inom Hässleholmspolitiken, med treblockslösningen?

  – Som de gångna två åren, tror jag. Jag hoppas att vi tillsammans kan föra Hässleholm i rätt riktning och undviker dravel. Styret (Kärnalliansen) fungerar ganska bra i det stora hela och vi får gehör för en del av våra frågor. Sedan händer det att vi röstar med de rödgröna, eftersom det finns frågor där vi delar uppfattning.

  När går du in i valtänket?

  – Oj, det har jag redan gjort, på sätt och vis. Jag och Ulf Berggren hade bara ett år att förbereda oss inför senaste valet. Redan då bestämde vi att vi skulle vara väldigt väl förberedda nästa gång.

  Vad är på din agenda just nu?

  – Jag håller på att skriva en debattartikel om hästnäringen. Det är på ett rikspolitiskt plan. Jag jobbar även med visionsarbetet för SD Hässleholm. Och så bokar jag utbildningslokaler.

  ANDREAS LOVÉN

 • Plåster på såren

  Av palle den 3 augusti, 2020
  0

  Frilagt 200803

  Sverigedemokraterna i Hässleholm ser med frustration och förvåning på att sjukvårdspersonal som jobbar med coronadrabbade i nuläget inte får lönepåslag eller andra extra förmåner. Hela processen från öppnandet av en smittskyddsanpassad avdelning på Högalidshemmet till rekrytering av personal till densamma har tagit alldeles för lång tid i anspråk. Vi vet mycket väl att fackliga förhandlingar och diskussioner tar tid, men detta är en speciell situation och därför hävdar vi att det borde ha kommit på plats snabbare än det gjort.


  I synnerhet Lyckåsa Korttidsboende i Bjärnum har varit hårt drabbat av pandemin med många smittade bland både personal och boende. Personal som jobbar med högriskpatienter har att hantera speciell skyddsutrustning och måste iaktta extra hygienkrav.
  Vi tycker det är självklart att de som uppoffrar och erbjuder sig att jobba med covid 19 patienter ska kompenseras för detta. Kompensationen kan bestå av lönepåslag, ledighet, eller rejält förkortad arbetstid. Det är under alla omständigheter viktigt och bråttom att utarbeta ett förslag så berörd personal vet vad som gäller.

  Susanne Lottsfeldt (SD),  Hanna Nilsson (SD),    Sven Lundh (SD)