Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 2

Sverigedemokraterna Hässleholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hässleholm

Titta gärna runt, eller kontakta oss!

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson

Kommunalråd & Ordförande

Sverigedemokraterna Hässleholm

Box 17

281 21 Hässleholm

hanna.nilsson@sd.se

Ulf Berggren Gruppledare

Ulf Berggren

Gruppledare

ulf.berggren@sd.se

 • Motion gällande ”LOV i ordinärt boende” 200831

  Av palle den 31 augusti, 2020
  0

  Motion

  Angående ”LOV i ordinärt boende”

  Till Kommunfullmäktige i Hässleholm

  Under 2016 röstades LOV i ordinärt boende (hemtjänst) genom i Hässleholms kommunfullmäktige genom den antagna budgeten för 2017. Sverigedemokraterna har genom detta beslut velat ge privata vårdföretag chansen att kunna vara en aktör i Hässleholms kommun. Hittills har dock inget privat vårdföretag bedrivit verksamhet i kommunens ordinära boenden.

  Vi sätter brukares trygghet och välfärd framför allt. Vi välkomnar konkurrens inom välfärds- sektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet. Dock menar vi att då intresset är så pass lågt vill vi satsa långsiktigt på ordinärt boende i kommunal regi.

  Därför yrkar Sverigedemokraterna:

  Att LOV inom ordinärt boende i Hässleholms kommun avvecklas.

   

  Susanne Lottsfeldt (SD)        Ulf Berggren (SD)

 • Widmark hoppar åter på kvinnor i politiken

  Av palle den 28 augusti, 2020
  0

  Nsk 200828

  Svar på insändare av Björn Widmark om politikers kompetens. Den gode Björn Widmark ondgör sig i en insändare om hur det enligt honom går till i den lokala politiken med ”ärvda” politiska uppdrag i olika konstellationer i de olika partierna. Jag kan inte svara för vad som är sant eller inte i de andra partierna men jag kan i alla fall svara för oss i SD.

  Vi har en väldigt demokratisk ordning där alla har chans till att få plats utifrån både kompetens men framförallt intresse. Kommer det någon som gruppen hellre vill se som Kommunalråd än mig kommer jag givetvis lämna över min plats, det är den interna gången vi har. Samma sak gäller för platsen som gruppledare.

  Det är ofta Björn Widmark uttalar sig om andras kompetens eller förehavanden. Björn Widmark, du vet ingenting om min kompetens, mitt ledarskap eller min bakgrund. Men en sak vet jag och det är att du gång på gång ger dig på kvinnor på sätt som är riktigt obehagligt. Som den gången när du skrek på mig i receptionen så att alla runt omkring blev skärrade eller den gången du kallade Lena Wallentheim (S) ”fet”.

  Väldigt många i det kommunala Hässleholm är trötta på ditt sätt att kränka dina medmänniskor. Har det någon betydelse hur man ser ut eller vilken bakgrund man har för att du skall tycka att man är en passande politiker?

  En annan sak som du har missuppfattat Björn Widmark är den politiska speglingen av samhället, all makt utgår ifrån folket och måste även då spegla samhället. Hur hade det sett ut om alla politiker enbart var välutbildade män i ledande position från näringslivet som du tycks förespråka.

  SD kommer alltid sätta rätt person på rätt plats utifrån det intresse och kompetens vi tycker passar bäst på den platsen, med personer från olika bakgrund och yrken i hela samhället. I din artikel hoppar du återigen på två kvinnor, det vill säga mig och Karin Axelsson (M) vilket knappast förvånar någon men är i samma kvinnofientliga linje som vanligt.

  Folkets Väl har gått ut med att de ej någonsin vill sitta och styra i Hässleholms kommun, om man inte styr ja då behöver man heller aldrig ta ansvar. Folkets Väl talar sällan om sin egen politik eller vad de själv vill åstadkomma. Det Folkets Väl gör är att gå till attack mot allt de inte gillar eller som går emot Björn Widmarks privata tyckande.

  Om man aldrig någonsin vill styra en kommun så förstår jag inte varför man överhuvudtaget ger sig in i politiken. Folkets Väl vill vara någon slags ”vakthund” i kommunen, men det är också det absolut enklaste man kan göra. Att ta på sig rollen som herr duktig och bara peka på alla fel man hittar överallt, ja det hade jag gärna också gjort. Men vi i SD vill se en riktig förändring i politiken i Hässleholms kommun och då måste man vara en politisk aktör som tar ansvar och inte bara pekar finger.

  Vad det gäller ledare med kompetens så kanske Folkets Väl ska ta till sig av sin egen kritik för då borde Ernst Herslow ta över ledarskapet i FV, han är mycket kompetent och rimligen den bästa ledaren för FV.

  Hanna Nilsson Kommunalråd

 • Socialförvaltningen under migrationstryck

  Av palle den 22 augusti, 2020
  0

  Nsk 200822

  Socialförvaltningen i Hässleholms kommun är likt andra i alla övriga kommuner i vårt land hårt reglerad av lagar och förordningar som bestäms av Riksdagen.
  Detta begränsar manöverutrymmet för lokala tjänstemän och politiker att agera. Om lagen inte följs utdöms vite som ett brev på posten.

  Lena Nilsson (S), andre vice ordförande i socialnämnden menar att ett tillskott av pengar är rätt väg att gå för att få en budget i balans. Jag tror inte detta är lösningen på våra problem även om det tillfälligt kan lindra symtomen.
  Dessutom måste pengarna tas någonstans ifrån någon annan kommunal verksamhet alternativt krävs en skattehöjning. Detta måste också utredas och redovisas.

  En stor del av underskottet i vår budget kan härledas till den oansvariga migrationspolitiken som förts av olika regeringar.
  Skattemedel sköts till från Stockholm med olika glädjekalkyler över hur lång tid det skulle ta att få en nyanländ i arbete. Dock visade sig kalkylerna vara felaktiga och skattemedlen sinade. Kvar stod kommunerna med försörjningsansvar enligt lag.
  Sverigedemokraterna har lagt olika förslag för att göra Hässleholms kommun mindre attraktiv för bidragstagare till exempel tiggeriförbud och integrationsplikt. De rödgröna ställer sig dock kallsinniga och från alliansen är det blandade reaktioner. Sista ordet är inte sagt i dessa frågor.

  Socialförvaltningen är tänkt som en sista utpost för den enskilde i trångmål att få mat, tak över huvudet, eller annat skydd. Än så länge uppnås de målen även om problematiken blir större. Antalet skyddsplacerade barn ökar över tid. Familjerna är större och våldet värre. Jag tror att det kan bli nödvändigt att se över socialförvaltningens ansvarsområde i framtiden och hur detta ska finansieras. Med andra ord en diskussion om det så kallade samhällskontraktet. Denna diskussion bör hållas innan valet 2022.

  Jag är fullt medveten över de svåra arbetsförhållanden som idag råder på socialförvaltningen på grund av stress och underbemanning. Vår personal kommer i kläm när kommunen måste spara på grund av oansvariga beslut och felaktiga kalkyler från regeringen.
  Dessutom har vi ett hårdnande samhällsklimat som sätter sin prägel på all verksamhet.
  Jag är bekymrad över personalens arbetsbörda, och utesluter inte ekonomiska tillskott av skattemedel. Men vill också se en översyn av vad som ska ingå i socialförvaltningens ansvarsområde i framtiden.

  Sven Lundh

  Sven Lundh 1:e vice ordförande socialnämnden

 • Reservation – Detaljplan för del av Hässleholm 8722 m,fl. (Björklunda)

  Av palle den 19 augusti, 2020
  0

  Reservation

  Angående ärende #9 Detaljplan för del av Hässleholm 8722 m,fl. (Björklunda)

  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19

  Sverigedemokraterna tycker att det är ett oansvarigt hanterande av skattebetalarnas resurser att påbörja ytterligare byggnation på Björklundaområdet. Detta på grund av de otroligt dåliga markförhållandena i området. Vi menar på att det fortfarande finns tid och utrymme för att stoppa utbyggnaden innan vi ytterligare tar ett dåligt beslut som senare kommer drabba våra skattebetalare i negativ bemärkelse.

  Sverigedemokraterna menar att det finns bättre ställen i Hässleholms kommun att bygga på, med bättre markförhållanden som till exempel Åhusfältet.

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget, då detta ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

   

  ______________________
  Hanna Nilsson (SD)

 • Protokollsanteckning – ”Granskning av kostnader för stödinsatser inom BUNs verksamhetsområde”

  Av palle den 19 augusti, 2020
  0

  Protokollsanteckning

  Ärende 14 ”Granskning av kostnader för stödinsatser inom BUNs verksamhetsområde”

  2020-08-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Svaret som Barn- och utbildningsnämnden ger till revisorerna angående det granskade området lämnar mycket att önska. Sverigedemokraterna vill därför genom denna protokollsanteckning framföra våra önskningar om en djupare granskning om vad som faktiskt omfattas av dessa stödinsatser. Det kommer annars i princip att vara en omöjlighet att någonsin kunna komma till rätta med problematiken av en ökad kostnad på denna post. Man kommer inte heller kunna effektivisera sitt sätt att erbjuda stödinsatser och dess innehåll om man inte har en god bild över det samlade begreppet stödinsatser. Innan denna rapport läggs till handlingarna vill vi därför uppmana till ovanstående.

   

  ______________________
  Hanna Nilsson (SD)