Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sverigedemokraterna i Hässleholm | Sida 2

Val 2018

9 september är det val. Då har du möjligheten att lägga din röst för ett bättre Hässleholm, där pengarna läggs på rätt saker.

Vill du lägga dina skattepengar på en stärkt välfärd, bättre gatuunderhåll, tryggare centrum, färre administratörer, fler lärare och omsorgspersonal?

Då är en röst på Sverigedemokraterna något för dig!

Vi vill:

– Införa kommunala ordningsvakter för ett tryggare centrum.

– Färre administratörer – fler anställda lärare.

– Minska kostnaden på den politiska organisationen, samt minskade politikerarvoden.

– Kraftigt minska invandringen till Hässleholms kommun.

– Bevara och öka verksamheten vid Magnarpskolonin.

– Ökad polisnärvaro.

– Satsa på en förbättrad mat i skolan och på äldreboende.

– Öka bemanningen inom omsorgen, samt förbättrade arbetsvillkor för personalen, exempelvis rätt till heltid och slopa delade turer.

– Att skolan återigen ska bli en trygg och säker arbetsplats för lärare och elever.

– Satsa på kransorterna för en levande landsbygd, samt bevara våra byskolor.

 

Vill Ni läsa vårt övriga program som gäller för hela Sverige, så klicka här!