Nonchalant av restalliansen | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Nonchalant av restalliansen

Frilagt 200509, NSk 200512

Restalliansens representanter i BUN tar avstånd från vår motion om jourskolor i nsk 8/5 och menar att vi försöker ”vilseleda” allmänheten. Detta är felaktigt och nonchalant mot oss som vill testa idén.
Skollagen säger i kapitel 7 §30 att kommunen har rätt att omplacera en elev mot dennes vilja om det är nödvändigt med hänsyn till studiero och säkerhet. Denna paragraf är vi beredda att pröva för att förbättra vardagen för både skolklasser i sin helhet och de elever som dagligen blir utsatta för mobbing och trakasserier.
Vi Sverigedemokrater vilseleder ingen utan för fram förslag på förbättringar i vardagen som skulle underlätta för våra medborgare. För kommunens skolbarn kan vi bara beklaga att vår motion röstades ner av övriga partier i Fullmäktige.

Camilla Nordström (SD)

Camilla Nordström (SD)

Hanna Nilsson (SD)

Hanna Nilsson (SD)