Motion till kommunfullmäktige angående höjning av brandberedskap 2018-08-08 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion till kommunfullmäktige angående höjning av brandberedskap 2018-08-08

Motion till kommunfullmäktige angående höjning av brandberedskap

Hässleholm 2018-08-08

I skrivande stund härjas vårt land av skogsbränder av aldrig skådat slag. Runt 25000 hektar mark står i brand och dessa är helt utom kontroll. Ljusdal Kommun är värst drabbad och förutom släckningsenheter från hela Sverige har flera europeiska länder skickat personal att bistå. Att detta blir en dyrbar historia står utom alla tvivel och vi får vara tacksamma att inga personskador än så länge uppstått.

Sverigedemokraterna har i Riksdagen tidigare motionerat om att införskaffa utrustning för vattenbombning åt Försvarets Herculesplan. Tyvärr blev motionen nedröstad men Sverigedemokraterna är övertygade om att flyget har en viktig roll att fylla vid bekämpning av skogsbränder.

Brandberedskapen vid torrperioder behöver förbättras i vårt land. Ju förr en skogsbrand upptäcks ju lättare är den att bekämpa. Trots grillförbud i hela landet är brandfaran fortfarande extrem och nya bränder är bara ett blixtnedslag borta.

Hässleholms kommun är efter skånska mått mätt vidsträckt och med stora skogsarealer. En brand här har alla förutsättningar att växa sig stor innan upptäckt. Ett bra sätt att öka kontrollen över våra skogar är att övervaka från luften. Frivilliga krafter kan användas för att vaka över svåråtkomlig terräng och skogsmark. Sverigedemokraterna vill att kontakt tas med en lokal flygklubb för att om möjligt upprätta en överenskommelse om flygövervakning av skog mot ersättning.

Med stöd av ovanstående argument föreslår Sverigedemokraterna i Hässleholm Fullmäktige:

Att fullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheten för samarbete med lokal flygklubb för att hjälpa till med brandövervakning mot ersättning.