Motion till kommunalfullmäktige angående ”Inrätta en samrådsgrupp inom omsorgen” | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion till kommunalfullmäktige angående ”Inrätta en samrådsgrupp inom omsorgen”

 

Motion till Hässleholms kommunfullmäktige 2018-06-11

Inrätta en samrådsgrupp inom omsorgen

För oss Sverigedemokrater är medborgarinflytande en central fråga. Det är också en fråga, som i vart fall lagda budgetar antyder, som är av stor vikt för andra partier. Vi har viljan att stärka brukarnas makt av de som nyttjar kommunens olika tjänster, till exempel inom LSS, SÄBO och hemtjänsten. För att stärka brukarnas situation inom omsorgssektorn vill därför Sverigedemokraterna att en samrådsgrupp inrättas där sammansättningen består av såväl brukare som anhöriga och politiker. Förslagsvis får varje parti en representant då syftet med gruppen är att alla partier skall få så bra underlag som möjligt inför beslutsfattande. Aktuella och för brukarna viktiga saker, som maten, lokaler och service kan där lyftas och vädras, och vi politiker som är satta att styra kommunen får då en bra inblick i brukarnas situation och behov.

Därför yrkar Sverigedemokraterna

-att en samrådsgrupp riktad till boende och anhöriga inom LSS, SÄBO och hemtjänsten införs med sammansättning av brukare, anhöriga och politiker inom samtliga partier

-att detta utvärderas ett år efter implementeringen och att utvärderingen presenteras för Kommunstyrelsen