Motion om trygghetsbelysning 2019-01-30 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion om trygghetsbelysning 2019-01-30

Motion om trygghetsbelysning

Till kommunfullmäktige i Hässleholm

Det talas mycket om otrygghet idag och många människor är rädda för att röra sig utomhus efter mörkrets inbrott. Man upplever mörka platser som hotfulla och undviker dem i möjligaste mån. Samtidigt uppmanas människor att röra sig mer och låta bilen stå.
Detta både av miljö – och hälsoskäl. Att ta bussen istället för bilen till jobbet är något positivt och de flesta stora arbetsplatser har busshållplatser i närområdet.

Mellan Stobyvägen och Industrigatan går Belevägen som kantas av ett industriområde och avfart till Djursjukhus och bostadsområde. Vägen används frekvent av boende i Stoby och Ljungdala som tar sig till och från sitt boende och till arbetet. Bland annat Bergendahls Food på Industrigatan som är en av kommunens största arbetsgivare.

Problemet är att både vägen och den parallella cykelvägen helt saknar belysning och är mörklagd stora delar av dygnet. Cykelvägen är dessutom ojämn och skadad av tjäle och rötter som trycker upp asfalten. Nära Industrigatan finns en busshållplats som Skånetrafiken ansvarar för. Även denna saknar belysning.

Sverigedemokraterna menar att det är angeläget att sätta upp belysning längs Belevägen då den är intensivt trafikerad och helt saknar riktmärken under den mörka delen av dygnet.

Sverigedemokraterna i Hässleholm uppmanar med anledning av ovanstående Fullmäktige:

– Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kostnadsberäkning för att sätta upp belysning längs Belevägen.

– Att ge berörd nämnd i uppdrag att genomföra arbetet.

Ulf Berggren(SD)                              Paul Thurn(SD)