Motion gällande ”Tvålärarsystem” 200422 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion gällande ”Tvålärarsystem” 200422

Motion gällande ”Tvålärarsystem”

Till Kommunfullmäktige i Hässleholm.

Kostnaderna för särskilt stöd har ökat kraftigt de senaste åren. De senaste budgetuppföljningarna för barn och utbildningsnämnden pekar på ett underskott på 31 miljoner bara för grundskolans verksamhet. Större delen av underskottet beror på ökade insatser av särskilt stöd.

Vi sverigedemokrater anser att vi måste våga prova nya metoder för att komma till bukt med dessa skenade kostnader. Idag kan särskilt stöd i många fall vara elevassistenter, ibland flera stycken i samma klass. Vi menar att det måste finnas andra vägar att gå för att kapa antalet elevassistenter samtidigt som vi ökar kvalitén på undervisningen.

Vi tror att tvålärarsystemet är den bästa vägen att gå.

Tvålärarsystemet innebär att två lärare arbetar tillsammans i klassrummet. De planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet. Ett exempel kan vara att en lärare undervisar medan den andra observerar eleverna. En del skolor delar klassen i två delar som var sin lärare tar ansvar för. Andra undervisar alla elever i en klass tillsammans.

Modellen syftar till att skapa en större flexibilitet utifrån elevers olika behov, att ge eleverna mer stöd, att få en mer effektiv arbetsfördelning i lärargruppen och att ge förutsättningar för ett kollegialt lärande. Allt i syfte att öka måluppfyllelsen.

De fördelar som har visat sig hittills på de skolor där tvålärarsystemet införts är till exempel att miljön har blivit mer utvecklande och lugnare för lärare och elever, att arbetet i klassrummet blivit effektivare och att arbetsbelastningen har minskat.

Sverigedemokraterna yrkar därför

Att kommunfullmäktige beslutar att tvålärarsystem införs som ett pilotprojekt på två lämpliga rektorsområden samt årskurser i någon av grundskolorna i Hässleholms kommun med start höstterminen 2020.

Att återredovisning av pilotprojekt görs till barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen under 2021.

Att efter återredovisning besluta om utökning av tvålärarsystem till övriga lämpliga rektorsområde i grundskolan.

Camilla Nordström (SD)

Camilla Nordström (SD)

Hanna Nilsson kommunalråd

Hanna Nilsson (SD)