Motion gällande ”LOV i ordinärt boende” 200831 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion gällande ”LOV i ordinärt boende” 200831

Motion

Angående ”LOV i ordinärt boende”

Till Kommunfullmäktige i Hässleholm

Under 2016 röstades LOV i ordinärt boende (hemtjänst) genom i Hässleholms kommunfullmäktige genom den antagna budgeten för 2017. Sverigedemokraterna har genom detta beslut velat ge privata vårdföretag chansen att kunna vara en aktör i Hässleholms kommun. Hittills har dock inget privat vårdföretag bedrivit verksamhet i kommunens ordinära boenden.

Vi sätter brukares trygghet och välfärd framför allt. Vi välkomnar konkurrens inom välfärds- sektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet. Dock menar vi att då intresset är så pass lågt vill vi satsa långsiktigt på ordinärt boende i kommunal regi.

Därför yrkar Sverigedemokraterna:

Att LOV inom ordinärt boende i Hässleholms kommun avvecklas.

 

Susanne Lottsfeldt (SD)        Ulf Berggren (SD)