Motion ”Förskola på obekväma tider” 2019-01-31 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion ”Förskola på obekväma tider” 2019-01-31

Motion ”Förskola på obekväma tider”

Till Kommunfullmäktige i Hässleholm

I Hässleholms Kommun finns en rad olika arbeten som innebär kvälls-natt- och helgtjänster, alltså ”obekväm arbetstid” de flesta av dessa yrken är kvinnodominerade. Det drabbar framförallt kvinnor som tvingas avstå arbete på kvällar, nätter och helger.

Det finns idag enbart en förskola i Hässleholms kommun som erbjuder barnomsorg på ”obekväm arbetstid” och den drivs i privat regi. Vi sverigedemokrater anser att Hässleholms kommun bör ha en förskola på ”obekväm arbetstid” i egen regi.

Förskolan är i regel öppen dagtid, måndag till fredag. Samtidigt arbetar många föräldrar tider som sträcker sig långt utanför de tider som förskolan har öppet. Omsorg utanför förskolans ordinarie öppettider benämns i skollagen omsorg under tid då förskola inte erbjuds.

För att män och kvinnor ska ges samma möjligheter till arbete och ekonomiskt oberoende krävs att samhället ger stöd till dem som arbetar inom yrken som utförs på udda tider.

Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda omsorg på obekväm tid, men skollagen anger att kommunerna ska sträva efter att erbjuda detta

Skolverkets undersökning visar att omsorg på obekväm tid kan ha en positiv påverkan på områden som jämställdhet och integration. Detta då ensamstående kvinnor och personer med utländsk bakgrund är två av de föräldragrupper som har extra stort behov av omsorg då förskolan är stäng. Omsorg på obekväm tid fyller därför en viktig funktion i samhället, exempelvis genom att verksamheterna möjliggör för människor som tidigare inte haft möjlighet att ta ett steg in på arbetsmarknaden att göra det.

Vårt förslag är en viktig jämställdhetsfråga och skulle innebära att fler kvinnor kan gå upp i arbetstid och höja sin inkomst.

 

Sverigedemokraterna i Hässleholm yrkar därför:

– Att uppdra åt berörd nämnd att införa barnomsorg på obekväm arbetstid inom den kommunala verksamheten på någon av de centralt belägna avdelningarna.

– Att ansökningen utformas på ett sådant vis att det blir tydligt att man har rätt att söka barnomsorg även obekväm arbetstid.

 

Camilla Nordström(SD)                                Hanna Nilsson(SD)