Motion ”Badhusorganisationen i Hässleholms Kommun” 200831 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion ”Badhusorganisationen i Hässleholms Kommun” 200831

Motion

Angående ”Badhusorganisationen i Hässleholms Kommun”

Till Kommunfullmäktige i Hässleholm

Under många år har diskussionen om ett nytt badhus i Hässleholm pågått. Vi har nu landat i placeringen av ett nytt badhus och detta skall detaljplaneras i området Norden. Nästa steg i processen är att besluta om innehållet i det nya badhuset. Sverigedemokraterna har då ett förslag om hur hela den samlade badhusorganisationen kan planeras.

Vi föreslår att på Norden skall vi planera för och bygga ett mindre badhus som riktar in sig mot barnfamiljer och rekreation. Kanske ett litet äventyrsland för de minsta, bastu och bubbelpool etcetera. Alltså ett mindre kostsamt badhus (70-90 miljoner) än det som först föreslagits för politikerna. Eftersom platsen för detta badhus ligger i startgroparna i etableringsprocessen så kommer det antagligen ta några år innan byggstart och ett färdigt badhus står på plats.

Vårt förslag är då att man under exempelvis en femårsperiod renoverar upp samtliga badhus i Hässleholms kommun, Q-poolen, Tyringe, Bjärnum, Vinslöv och Sösdala. Hässleholmsgårdens varmvattenbad borde med fördel kunna flyttas till något av de befintliga badhusen, men det får experter utreda. När sedan det nya badhuset står på plats i Norden kan man exempelvis välja att använda Q-poolens simhall enbart för simundervisning till skolor och simklubb.

Om man ser på helheten i detta förslag så kommer den ekonomiska delen i detta gå ungefär jämt ut med om man skulle bygga ett nytt flott badhus med dyra kapitalkostnader till följd. Även kostnaden för att bygga om eller riva simhallarna som efter dåligt underhåll så småningom kommer behöva stängas försvinner.

Denna linje kommer Sverigedemokraterna förespråka för att så fort som möjligt få ordning på våra badhus som är så viktiga för samhället och för våra kommuninvånare.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige:

-Att utreda de ekonomiska kostnaderna och ta fram en plan för att renovera badhusen i Hässleholms kommun efter behov enligt ovanstående.

-Att genomföra ovanstående.

-Att ta fram en långsiktig underhållsplan för badhusen så att de framgent hålls i gott skick.

 

Hanna Nilsson (SD)                    Johan Peltonen(SD)