Motion angående utveckling av simhall 190225 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion angående utveckling av simhall 190225

Motion angående utveckling av simhall

Till kommunfullmäktige i Hässleholm

Sverigedemokraterna i Hässleholm beklagar de tidigare förödande politiska beslut som lett till att Sösdala Simhall idag befinner sig i ett bedrövligt skick. Att driva en simhall idag är förenat med stora kostnader i fortlöpande underhåll samt återkommande reparationer och renoveringar. Det går inte att ignorera denna skötsel någon längre tid i tron att man ska spara pengar utan behovet skjuts fram med ännu större utgifter som resultat.

Det finns dock en möjlighet som skulle kunna leda till en lycklig fortsättning för sportutövande i Sösdala och det vore att bygga om befintlig simhallsbyggnad till en lokal för utövande av styrketräning med flera aktiviteter. Genom att fylla igen bassängen och modifiera lokalen skapas ett fräscht utrymme färdigt att användas för både individuell träning samt gruppträning under instruktörs överseende. Här kan skapas möjligheter för flera olika aktiviteter på en i samhället central plats. Detta breddar användningsområdet då en renodlad simhall av naturliga skäl är nischad för just den sporten. Drift och underhåll av den nya lokalen kan ske antingen i kommunal eller privat regi.

Den initiala kostnaden för detta måste givetvis tas i beaktande men de fortlöpande underhållskostnaderna blir låga i jämförelse med dagens. För att Sösdala ska fortsätta utvecklas i en positiv anda är förslaget viktigt att ta till vara. Tomma och oanvända byggnader är både fula och ett slöseri med resurser.

SD Hässleholm föreslår därför Fullmäktige:

– Att berörd nämnd ges i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för ombyggnation och renovering av Sösdala Simhall till sportanläggning enligt ovan förslag.

– Att en plan för ansvar och driftsform tas fram av berörd nämnd.

 

Hanna Nilsson (SD)                             Ulf Berggren (SD)