Motion angående utbetalning av felaktigt utbetalda bidrag 2019-01-28 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion angående utbetalning av felaktigt utbetalda bidrag 2019-01-28

Motion angående utbetalning av felaktigt utbetalda bidrag

Det har under senare tid skrivits och talats mycket om åldern på så kallade ”ensamkommande barn” från främst Afghanistan. En stor del saknar giltiga identitetshandlingar och en majoritet påstår sig vara mellan16 och 17 år. I övriga Skandinavien, där man använder sig av medicinsk åldersbedömning, har det framkommit att runt 80% av de testade har varit vuxna. Systematiskt fusk med angiven ålder förekommer även här i Sverige vilket SvTs Uppdrag Granskning avslöjade i juni. Utredningar från Svenska Rättsmedicinalverket visar att 83% av dom påstått minderåriga ljugit om sin ålder. Första gången åldersbedömning använts i Sverige var i samband med det uppmärksammade Arbogamordet då ett ensamkommande flyktingbarn fick sin ålder omprövad och uppräknad efter att hans 42-åriga flickväns far hittats mördad.

Det är viktigt att alla som ansöker om stöd från samhället behandlas lika i Hässleholm. SD menar att det är viktigt att polisanmäla ensamkommande som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket. Mariestads kommun gör detta idag. Kostnaderna för att ta hand om ensamkommande är väldigt hög och tar stora resurser i anspråk. Då är det viktigt att markera mot individer som tillgodoser sig resurser de inte är berättigade till. Alla bidragsfuskare ska vara återbetalningsskyldiga.

Sverigedemokraterna i Hässleholm föreslår att Kommunfullmäktige beslutar:

– Att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan i syfte att polisanmäla ensamkommande i Hässleholms kommun som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, för bidragsbrott.

– Att kommunstyrelsen undersöker möjligheten att göra personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen återbetalningsskyldiga av felaktigt utbetalat belopp.

 

Patrik Jönsson                                             Ulf Berggren