Motion angående Hässleholms järnvägsstation 2019-01-30 | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Motion angående Hässleholms järnvägsstation 2019-01-30

Motion angående Hässleholms järnvägsstation

Till kommunfullmäktige i Hässleholm

Lördagen den 1 december 1860 är en minnesvärd dag i vår stads historia. Då stannar det första tåget på stationen efter färd norrut 78 km från Malmö. Tidigare fick man byta till diligens i Sösdala men nu kan man ta sig hela vägen till Hessleholm med tåg. Utvecklingen fortsätter sedan efter känd historia. Samhället blir till stad 1918 och järnvägen växer hela tiden i betydelse och med den växer även stationshuset. Tågtrafiken får ökad betydelse genom världskrigen och är fram till bilens genomslag herre på täppan när det gäller resor och godstransport i Sverige.

Idag upplever tåget en renässans på grund av bensinskatt och miljötänk. Hässleholm existerar som stad mycket tack vare järnvägen och stationshuset har en dominerande plats i centrum. Pendlare och besökare passerar byggnaden dagligen och slitaget är stort. Det förändrade sociala klimatet i vårt land sätter sina spår även här då stationen är hårt utsatt för nedskräpning och skadegörelse. Utslagna människor och ungdomsgäng samlas inomhus framförallt på vintern och skapar ibland hotfull och skrämmande stämning. Städpersonal liksom ordningsvakter patrullerar regelbundet men mäktar inte alltid hålla jämna steg med behoven som ökar kvällstid samt helger. Trappor samt mer undanskymda utrymmen används ibland som toalett och rökutrymme. Städning av offentliga ytor är en viktig men underskattad faktor för att skapa trivsel och trygghet.

För att komma tillrätta med problemen eller i alla fall förbättra situationen föreslår Sverigedemokraterna en rad åtgärder såsom att ansöka om utökad kamerabevakning, utökade ronder förordningsvakter samt städpersonal. Det vore önskvärt med en översyn av den lokala ordningsstadgan för att komma tillrätta med synen på stationen som uppehållsplats. Den bör vara reserverad för tågresenärer och passerande över järnvägsspåren.

Sverigedemokraterna i Hässleholm föreslår med anledning av ovanstående Fullmäktige:

– Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för onaturligt slitage och skadegörelse på stationen.

– Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för kameraövervakning samt ökad patrullering av ordningsvakter på stationsområdet.

– Att ansöka om kameraövervakning och genomföra föreslagna förbättringar inom trygghetsområdet på stationsområdet.

– Att ge berörd nämnd i uppdrag att justera kontraktet med städfirman så städning sker med tätare intervall.

 

Hanna Nilsson(SD)                              Ulf Berggren(SD)                            Sven Lundh(SD)