Kommunstyrelsen | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsen finns våra politiker

Hanna Nilsson – 1:e vice ordförande
Ulf Berggren – Ledamot
Sven Lundh – Ledamot
Paul Thurn – Ersättare
Camilla Nordström – Ersättare
Susanne Lottsfeldt – Ersättare