Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Hässleholm

Kommunfullmäktige

I kommunfullmäktige finns våra politiker

Patrik Jönsson – 1:e vice ordförande
Hanna Nilsson – Ledamot
Ulf Berggren – Ledamot
Sven Lundh – Ledamot
Jerry Andersson – Ledamot
Johan Peltonen – Ledamot
Petra Johansson – Ledamot
Camilla Nordström – Ledamot
Johanna Hörgerud – Ledamot
Susanne Lottsfeldt – Ledamot
Lars Klees – Ledamot
Jonny Dolkov – Ledamot
Maria Jönsson – Ledamot
Gunnel Bruhn – Ledamot
Hanna Sjöstrand – Ledamot
Karina Olsson – Ledamot
Mats Andersson – Ersättare
Mattias Jönsson – Ersättare
Sverre Albinsson – Ersättare
Ken Breisch – Ersättare
Felicia Delsmark – Ersättare
Paul Thurn – Ersättare
Lars Widigsson – Ersättare
Malin Fransson – Ersättare